Tillstånd för vattenkraft i Forsåker finns redan!

Här svarar jag på den insändare som Gerhard Bengtsson (M) har i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft i Forsåker!

Det verkar, trots den gedigna utbildning Gerhard Bengtsson (M) har, som att han inte vill förstå hur Mölndala Fastighets AB ser på småskalig vattenkraft i Forsåker? Gör här ytterligare försök att förklara!

För att Forsåkersområdet ska kunna byggas måste vi skapa ett säkerhetssystem för vattnet genom två s.k. bypassrör. Detta är nödvändigt för att kunna reglera att vattnet flyter stilla genom området. Det är ur ett av dessa rör, som vi ändå måste bygga, som man kommer att plocka ut vattenkraften.

Det är inte Mölndala Fastighets AB, eller Mölndals stad, som ska bygga vattenkraften, det är ett av bolagen i konsortiet, Trollängen AB, som på flera ställen i Sverige har byggt småskalig vattenkraft och driftat den. Dom har hållit på i närmre 30 år och är kunniga på detta område. Det är också Trollängen AB som tar den ekonomiska risken, eller möjligheten, med detta projekt.

När det gäller tillståndsgivning, så är det inte kommunfullmäktige eller Miljönämnden i Mölndal som sköter detta, utan det är Mark- och Miljödomstolen. Och faktum är att det redan finns tillstånd för detta, och har funnits i många år. Ett tillstånd som fortfarande gäller.

Att använda sig av småskalig vattenkraft stämmer också överens med den vision Mölndals stads kommunfullmäktige antagit för Forsåkersområdet, inte minst för att markera den industrihistoria som finns i området.

1896 installerades det 2 Francisturbiner, i det på den tiden nya turbinhuset, nu mer än 120 år senare är tanken att Trollängen AB ska installera 2 moderna Francisturbiner i samma turbinhus för att utvinna energi till området. Detta tycker både jag och styrelsen för Mölndals Fastighets AB är bra. Speciellt när detta inte påverkar områdets byggnation i övrigt och när vi dessutom har ett bolag i konsortiets som är experter på detta.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

Kommentera

Your email address will not be published.