Tag: Västra Götalandsregionen

S regionbudget för Västra Götaland 2016

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar här sitt budgetförslag för 2016. Det är första gången sen 1999 vi gör ett eget budgetförslag. Tidigare har vi samverkat med flera partier i majoritet. Men nu är vi i opposition och väljer därför att göra ett helt eget budgetförslag baserat på vår politik. Med de erfarenheter vi har från …

Continue reading

Regionbudget från M skapar ingen arbetsro!

I den moderatledda ledningens budgetförslag för Västra Götalandsregionen som presenteras idag påstås att det ska bli arbetsro för vårdpersonalen. I verkligheten blir det mest en förhoppning. Man kan konstatera att sjukhusen trots skattehöjning har fortsatt underskott. Därför är ytterligare besparingskrav, oavsett vad de kallas, olyckliga. I sin budget tar ledningen bort generella effektiviseringskrav och väljer …

Continue reading

Så har jag det som regionpolitiker en måndag i april!

Besökte PKMC igår. Det betyder Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum. Det handlar hur man hela tiden förbereder sig för krissituationer i Västra Götaland. Hur man förbereder och styr ambulanserna och hur man förbereder sjukhusen. Det är en omfattande verksamhet. Det handlar om samordning, logistik och effektivitet. Att säkerställa att insatsen är så säker och effektiv som …

Continue reading

Socialdemokraterna säger nej till privatisering av sjukhus i Göteborg

Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 mars behandlas ärendet om närsjukvården i Göteborgsområdet. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen välkomnar att sjukvården byggs ut för att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning. Det finns ändå flera stora frågetecken i den moderatledda ledningens förslag. – Det är bra att vi möter det växande behovet av vård men …

Continue reading