Tag: Så ska det låta

Vi är i mål med centrumplanen. Trots försening!

Antagandet av detaljplanen för det nya centrumet försenas med en månad. Orsaken är att det saknas en signatur på ett av avtalen. Det är NCC som begärt att fullmäktige ska hålla beslutet i en månad. Således inget osäkert läge. Utan mer en formsak. De personer som ska signera avtalet har helt enkelt inte hunnit med …

Continue reading