Tag: Mölndals Innerstad

Fullmäktige bordlägger Mölndals innerstad!

På onsdag när fullmäktige sammanträder finns detaljplan samt vidhängande avtal för nya Mölndals innerstad på dagordningen. Samtliga dessa punkter kommer att bordläggas av fullmäktige. Anledningen till det är att det saknas en del underskrifter från motpartens sida på en del avtal. Och innan dessa är undertecknade så avvaktar fullmäktige beslut om detaljplanen. Enligt NCC så …

Continue reading

Jag skrev på! Nu säljs centrumhusen!

Jag skrev på! Jag tyckte att det var lika bra. Allt var ju förberett och framtaget. Förhandlat och klart liksom. Jag satte min namnteckning på dom tre avtalen. Fyra underskrifter på varje. Nu är husen sålda. Äntligen startar ett nytt kapitel i Mölndals historia. Ibland känns underskrifter extra viktiga. Det här var en av de …

Continue reading