Tag: Mölndals Innerstad

Bygg en ny knutpunkt Mölndal C!

Mölndal växer. Det är nödvändigt att bygga om, eller rent av bygga en ny kollektivtrafikknutpunkt i Mölndals C. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att man ska koppla ihop en sådan med den nya Götalandsbanan och skapa Göteborg Syd/Mölndalsbro. Med den utveckling vi nu har i de centrala delarna med Forsåkersområdet och Mölndals Innerstad så behöver Knutpunkten …

Continue reading

Igår centrumbeslut i fullmäktige. Idag vånda över ”Manhattan”?

Igår fattade ju fullmäktige i Mölndal beslut om det nya centrum. Äntligen måste man väl säga. Efter en tio år lång process finns äntligen alla planer och avtal på plats. Nu återstår själva byggandet. Men det får NCC stå för. Idag kan man läsa i Mölndals-Posten om det nya Forsåkersområdet. Dels i en artikel från …

Continue reading

Äntligen! Avtal om nytt Mölndals centrum påskrivet!

Så jäkla gott. I måndags kom beskedet om att avtalet om ett nytt Mölndals Centrum nu har grönt ljus. Det innebär att fullmäktige kommer fatta beslut i frågan imorgon. Senast vi hade fullmäktige så bordlades ju både exploateringsavtalet och detaljplanen eftersom det saknades underskrifter på några av avtalen. Men nu sitter ”kråkorna” på plats och en resa …

Continue reading

Vi är i mål med centrumplanen. Trots försening!

Antagandet av detaljplanen för det nya centrumet försenas med en månad. Orsaken är att det saknas en signatur på ett av avtalen. Det är NCC som begärt att fullmäktige ska hålla beslutet i en månad. Således inget osäkert läge. Utan mer en formsak. De personer som ska signera avtalet har helt enkelt inte hunnit med …

Continue reading