Tag: Kommunfullmäktige

Enkla frågor i svåra ämnen

Jag kan inte låta bli att reflektera lite över veckan som gick, och då framför allt kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags (25/2). Sverigedemokraterna ställde då enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande om det avtal som finns med Migrationsverket och de kostnader som detta medför för staden när det gäller mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Frågan i sig kanske …

Continue reading

V förslag om kommunal bostadsförmedling i Mölndal ratat!

En onsdag med fullmäktigemöte. Oftast ganska förutsägbara tillställningar. Så också denna gång. Oftast, nästan alltid, vet man hur en fråga ska sluta. Så var det också denna gången. Gruppmötena på måndagen innebär ju att partierna tar ställning i de olika frågorna. Och efter det är det sällan något ändras. Igår bordlades ju centrumfrågan för att …

Continue reading

Fullmäktige bordlägger Mölndals innerstad!

På onsdag när fullmäktige sammanträder finns detaljplan samt vidhängande avtal för nya Mölndals innerstad på dagordningen. Samtliga dessa punkter kommer att bordläggas av fullmäktige. Anledningen till det är att det saknas en del underskrifter från motpartens sida på en del avtal. Och innan dessa är undertecknade så avvaktar fullmäktige beslut om detaljplanen. Enligt NCC så …

Continue reading