Tag: Knutpunkt Mölndal

Bygg en ny knutpunkt Mölndal C!

Mölndal växer. Det är nödvändigt att bygga om, eller rent av bygga en ny kollektivtrafikknutpunkt i Mölndals C. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att man ska koppla ihop en sådan med den nya Götalandsbanan och skapa Göteborg Syd/Mölndalsbro. Med den utveckling vi nu har i de centrala delarna med Forsåkersområdet och Mölndals Innerstad så behöver Knutpunkten …

Continue reading