Socialdemokraterna säger nej till privatisering av sjukhus i Göteborg

Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 mars behandlas ärendet om närsjukvården i Göteborgsområdet. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen välkomnar att sjukvården byggs ut för att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning. Det finns ändå flera stora frågetecken i den moderatledda ledningens förslag.

– Det är bra att vi möter det växande behovet av vård men att bygga ett helt nytt sjukhus i hjärtat av Göteborg för att sen privatisera det är inte något vi är beredda att acceptera. Jag är inte förvånad för det är ju den sjukvårdspolitik Moderaterna för. Vi känner igen det från Stockholm, säger Helén Eliasson (S), oppositionsråd.
Det brådskar också att starta minst ett dagkirurgiskt centrum i Göteborg, något dagens beslut går emot.

– Det är ansvarslöst att vänta till 2021. Patienternas behov finns redan idag. Vi har föreslagit att Angereds Närsjukhus kompletteras med ett dagkirurgiskt centrum. Det är ett bra förslag som snabbt kan korta köer i sjukvården. Frågan vad Moderaterna har emot Angered väcks av denna typ av beslut, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsråd.

Vägen fram till dagens beslut innebär att den moderatledda ledningen söker konflikt istället för dialog.

– Det är en ny väg i regionpolitiken att driva denna typ av större förslag utan dialog med oppositionen och med förändringar från regiondirektörens underlag. Vi har hela tiden sökt breda samförståndslösningar för att nå långsiktig framgång. Den nya ledningen agerar som om de är fartblinda, säger Helen Eliasson (S).
Förslaget om privatisering är kontroversiellt av flera skäl.

– Deras förslag strider inte bara mot vår linje utan också mot den allmänna opinionen mot fler privatiseringar i välfärden. Inte ens Moderaternas egna väljare vill det, om vi får tro SOM-institutet. Det öppnar för ett mycket spännande val 2018 där många frågor kan ställas på sin spets, säger Håkan Linnarsson (S).
Bifogat: Hela ärendet med aktuella yrkanden samt tjänsteutlåtandet från förvaltningen

Kommentera

Your email address will not be published.