Snurrigt i Regionstyrelsen i VGR. Budget får tas om!

Ett fel i den så kallade ”snurran” som räknar ut pensionskostnader har blivit fel inför budgetbeslutet. Märkligt nog verkar oppositionen ha fått rätt i sin ”snurra” och majoriteten fel.

Det är naturligtvis allvarligt att ekonomiavdelningen inte kan garantera de uppgifter som lämnas till den politiska organisationen i ett så sent skede. Budgetdokumentet är det tyngsta och mest styrande dokumentet i regionen.

Konsekvensen blir nu att Regionstyrelsen återremitterar budgeten och lägger in ett extra sammanträde. Siffrorna måste kontrollräknas ytterligare en gång. Det som förefaller mer märkligt än att man lämnat fel underlag är att majoriteten och oppositionen fått olika underlag?

Det är, om man är lite konspiratorisk, ett sätt att styra den politiska agendan! Men jag är inte konspiratorisk. Jag tror helt enkelt att man tänkt fel och det i kombination med slarv har lett fram till den uppkomna situationen. Men det får utredas, och jag hoppas att det kommer en skriftlig förklaring till hur det har gått till. Hur tänkte man när man skulle ge majoriteten och oppositionen olika underlag??

Ett allvarligt fel som nu leder till ett omtag om budgetprocessen där Regionstyrelsen kallas till ett extra sammanträde. Och fram tills dess ska budgetförslagen räknas igenom och kontrolleras och justeras!

Gott så!

PK

Kommentera

Your email address will not be published.