Skorstenen på Forsåkersområdet upp i rök?

Besökte samrådsmötet för Forsåkersområdet under tisdagskvällen som hölls i fullmäktigesalen i Mölndals Stadshus. Många Mölndalsbor på plats. Marken där det gamla pappersbruket låg är angeläget för många. Många har en koppling till området, en historia, en relation. Nu ska det byggas en helt ny stadsdel där. Minst ett par tusen bostäder, verksamheter, butiker med mera. Det blir en fantastisk boendemiljö med Mölndalsån rakt igenom området.

Det finns många fördelar med områdets läge. Nära till kollektivtrafik, nära till kulturreservatet Kvarnbyn, nära till grönområden i Östra Mölndal, nära till vatten. Det finns till och med möjlighet att skapa en central badplats inne i området.

Att utveckla Forsåkerområdet, till en modern stadsdel med ny bebyggelse, bra infrastruktur och energieffektiva och miljövänliga lösningar, förutsätter att man är beredd att förändra området i större utsträckning än man är att bevara det. Strukturplanen som nu är framtagen visar på viljan att förändra.

Jag vet att det finns de som önskar att bevara den gamla skorstenen och den gamla gymnastiksalen. Säkerligen en hel del annat också. Men det tror inte jag är möjligt! Någon framhöll att skorstenen var ett landmärke för Mölndal, men det tycker inte jag. För mig var SOAB ett landmärke. Men jag är glad att den gamla oljefabriken (SOAB) är borta idag och fått ge plats för nya moderna bostäder, ett nytt landmärke.

Det fanns även någon som framhöll att skorstenen var ett industrihistoriskt minne. Det är möjligt, men då finns det betydligt bättre industrihistoriska minnen att bevara. Inte minst den fastighet som kallas 10:an där en av de gamla pappersmaskinerna stod.

Vill vi leva upp till den vision staden antagit om att vara en modig stad så finns alla möjligheter när vi utvecklar Forsåkersområdet. Men då måste vi också vara beredda att genomföra förändringen.
Jag tycker staden ska göra en rejäl satsning och bygga en ny gymnasieskola mitt i området. Som ett nav mitt i stadsdelen. Dit kan man knyta annan utbildningsverksamhet och föreningsverksamhet. För mig är det viktigt att man skapar en puls och rörelse i stadsdelen.

På samrådsmötet var det flera som tyckte att de planerade höjderna på husen i området var alldeles för höga. Fram för allt de närboende mot de östra delarna som upplever sig inklämda. Områdeto planeras för hus från 4-8 våningar, och kanske några få ännu högre hus. Det kommer naturligtvis inte vara möjligt att tillfredsställa alla synpunkter. Men det är rimligt att möta den lägre bebyggelsen i öster med något lägre hus.

I april tillträder jag som ordförande i bolaget Mölndals Fastighets AB. Det bolaget har uppdraget att utveckla Forsåkersområdet. Redan nu inser jag att det finns en och annan sten att vända på, en och annan skorsten att diskutera.

Framför allt tror jag man måste ha en sak klart för sig om vi ska vara modiga och bygga en helt ny modern stadsdel av de gamla pappersbruket. Då måste viljan att förändra vara större än viljan att bevara!

Gott så

PK

Kommentera

Your email address will not be published.