Skakar i fosterställning efter demokratiroulette!

Igår Regionstyrelse. Beslut om naturbruksskolor i Västra Götaland. Majoriteten, den blågröna, jo beskrivningen känns som ett blåmärke, valde att stänga hälften av skolorna. Det märkliga med frågan är väl kanske inte beslutet utan att frågan stod på dagordningen. Så sent som förra veckan så skulle frågan inte behandlas förrän i oktober. Och i den ordningen att Regionutvecklinngsnämnden först behandlat frågan. I förra veckan fick vi besked om att frågan inte skulle upp på fullmäktige en gång, utan att det skulle räcka med att RUN beslutade i frågan. I nästa vecka ska frågan upp i regionfullmäktige. Det blir snabbt oreda i beslutsprocessen.

Att lämna den tidplan som bestämts i våras, som har varit väl förankrad hos samtliga partier, kostar naturligtvis i demokratiskt inflytande. Det beslut som Regionstyrelsen tog igår, ska nu RUN ta på torsdag. Till vilken nytta då kan man fråga? Min uppfattning är att frågan, inte själva ärendet, utredningar kalkyler med mera, är illa skött. Det som började bra slutar med ett totalhaveri. En uppvisning i hur en majoritet kan krossa en demokratisk ordning och skapa ett utanförskap i demokrati. Det blir att skaka i fosterställning en stund efter det!

Socialdemokraterna Västsverige kan ni läsa pressmeddelandet från S om vår uppfattning i frågan om naturbruksskolorna framtid Västra Götaland!

Idag är det nya insatser i demokratirouletten. Idag är det personalutskott och möte med revisorer. Ikväll blir det rep med det gamla bandet. Pottebo Dynamite. Maskinen rullar igen. Spelningar i sikte. I det bandet råder full demokrati. Alla spelar som dom vill och alla låter högst. Befriande känsla!

Gott så
PK

Kommentera

Your email address will not be published.