Satsningar och välfärd  för Sverige framåt

Skriver med Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen, om hur Sverige stärks med den svenska modellen. Artikeln har publicerats i ett flertal tidningar.

Sverige är på frammarsch!
Vi har flera stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att det faktiskt går bra för landet. Exporten växer, tillväxten och sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och långtidsarbetslösheten bland unga har nu nått den lägsta nivån på åtta år.

Under januari påbörjade bara i Västra Götaland 6 210 personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen någon form av jobb. Det är glädjande och tydliga bevis på att det går att vända utvecklingen efter år av misslyckade insatser mot ungdomsarbetslösheten.

Moderaternas recept med sänkta arbetsgivaravgifter kostade över 110 miljarder kronor, men det ledde inte till fler jobb för ungdomar. Däremot ser vi nu hur en röd-grön politik med riktat stöd och utbildningsinsatser, tillsammans med investeringar i privat och offentlig sektor, ger fler ungdomar jobb.

Trots det fortsätter moderaterna med samma politik som förut och föreslår nu fler skattesänkningar – förslag som givetvis också ska finansieras genom försämringar i välfärden.  Dessutom vill de genomföra förslag som riskerar att tränga undan kollektivavtalen och sänka lönerna för många som redan idag har en låg lön, ivrigt påhejade av övriga borgerliga partier som öppet förespråkar att politiker ska bestämma människors löner.

Är Moderaterna beredda att avveckla den svenska modellen? Samma argument som man förut haft för att försöka klara ungdomsarbetslösheten, och misslyckats, säger man nu skulle minska arbetslösheten hos de människor som nu kommit till Sverige.

Vore det inte bättre att inse att sänkta löner, urholkade sociala villkor och försämrade arbetsförhållanden inte skapar vare sig fler eller långvariga jobb? Vore det inte ärligare om de erkände att de stora avgifts- och skattesänkningarna de gjorde under föregående mandatperioder resulterade i ökade klyftor, högre arbetslöshet, stora budgetunderskott och stora resursbrister i skolan, sjukvården och omsorgen?

Nu, när investeringar går före stora ofinansierade skattesänkningar, tar Sveriges ekonomi fart. Bristen på lärare och sjuksköterskor löser man med investeringar som ger fler kompetenta kollegor och rimligare arbetsbelastning, inte med sänkta löner och ytterligare besparingar. Utmaningen på svensk arbetsmarknad handlar om att möta de över 100 000 lediga jobb som finns, med rätt utbildnings- och matchningsinsatser.

Sverige ska inte konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor utan med kunskap och innovation. I vårt Sverige ska alla som jobbar kunna leva på sin lön. De borgerliga partierna måste sluta använda flyktingkrisen som ett svepskäl för att driva en politik som skapar otrygghet och ökade klyftor. I vårt Sverige ska vi utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.

Patrik Karlsson (S)
andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland

Tomas Eneroth (S)
gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

Kommentera

Your email address will not be published.