Så har jag det som regionpolitiker en måndag i april!

Besökte PKMC igår. Det betyder Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum. Det handlar hur man hela tiden förbereder sig för krissituationer i Västra Götaland. Hur man förbereder och styr ambulanserna och hur man förbereder sjukhusen. Det är en omfattande verksamhet. Det handlar om samordning, logistik och effektivitet. Att säkerställa att insatsen är så säker och effektiv som möjligt om olyckan är framme. Jag är ingen sjukvårdspolitiker, även om det ansvaret också ligger under regionstyrelsen, men inser vilket enormt uppdrag det är att samordna dessa resurser.

Eftermiddagen ägnades åt en projektuppföljning av SEE, (Centre for Photography and Film), ett projekt om att skapa ett fotografiskt arkiv i Göteborg med både film och foto. Gert Wingårdh har ritat. Hus mitt i centrala Göteborg. Västra Götalandsregionen har varit med och bidragit till förstudien. Kan väl konstatera av uppföljningsmötet att projektet i sin nuvarande form inte kommer att leva vidare. Utan ska man komma vidare måste man omvandla sin projektidé och kanske tänka i större utsträckning på samhällsnyttan. Eller i alla fall fokusera mer på samhällsnyttan. Det var en bra diskussion. Spänstig skulle jag till och med kunna säga. Det händer saker när människor med olika engagemang och intressen möts!

Kvällen brände jag av i sällskap med min fru, och resten av gruppledarna i Majoritet Mölndal. En majoritet som hon leder i egenskap av Kommunstyrelsen ordförande. Det var min första gruppledarträff i min nya roll som ordförande för Mölndala Fastighets AB. Bra diskussioner om genomförandet av den programförklaring som majoriteten lagt i fullmäktige. Bra med ett sånt dokument. Gör färdriktningen i politiken tydlig. Lättare att jobba. Man skulle kunna säga att det förbättrar arbetsmiljön. I alla fall för de politiker som tillhör majoriteten. För oppositionen verkar programförklaringen snarare vara ett miljöproblem!

Gott så!
PK

Kommentera

Your email address will not be published.