S regionbudget för Västra Götaland 2016

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar här sitt budgetförslag för 2016. Det är första gången sen 1999 vi gör ett eget budgetförslag. Tidigare har vi samverkat med flera partier i majoritet. Men nu är vi i opposition och väljer därför att göra ett helt eget budgetförslag baserat på vår politik.

Med de erfarenheter vi har från att ha varit i majoritet i regionen så ser vi de utmaningar Västra Götalandsregionen har i framtiden. Vi har nu fått tillfälle till eftertanke och det har skapat ett nytt fokus i vår politik.

– Vi ser den stora skillnaden i förväntad livslängd mellan olika delar av Västra Götaland som den största orättvisan man kan tänka sig. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation, det är ett socialdemokratiskt åtagande från regering till kommun, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen.

I budgetförslaget för 2016 innebär det ett förstärkt fokus. För alla verksamheter innebär det att åtgärder för att sluta klyftor är prioriterade. Inom sjukvården innebär det att Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill fästa större vikt vid de lokala förutsättningarna till skillnad från den moderatledda regionledningen som i sitt budgetförslag fortsätter att centralisera resurser samtidigt som sjukhusen saknar resurser.

– Vi tar patienternas behov på allvar. Vi vill ha ut pengarna så fort som möjligt så att de gör nytta i verksamheten istället för att ligga på hög hos Johnny Magnusson (M) och Jonas Andersson (Fp) i Vänersborg. Därför lägger vi direkt mer pengar till löneökningar och fortsätter att prioritera patienternas och medarbetarnas trygghet där behovet är som störst, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd.

Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Göteborg får i det Socialdemokratiska budgetförslaget 472 miljoner kronor mer än i den moderatledda ledningens budgetförslag, Västra får 225 miljoner mer, Södra får 108 miljoner mer, Norra får 70 miljoner mer, den Östra nämnden får 53 miljoner mer. Skillnaden beror på högre kompensation för löneökningar och att Socialdemokraterna kompenserar för befolkningsökningen i Göteborg utan att det drabbar andra delar av regionen. Totalt innebär det nära fyrahundra miljoner mer till sjukvård än ledningens förslag ger vilket är möjligt med hjälp av effektiviseringskrav på övriga verksamheter.

– Vi har inte en massa pengar kvar i centrala potter utan litar på att Hälso- och sjukvårdsnämnderna i samråd med styrelser och medarbetare inom vården använder dessa förutsättningar för att göra rätt verksamhet för patienternas bästa, vår politik för vården bygger på att besluten fattas nära verksamheten, säger Helén Eliasson (S).

Att mer pengar går ut till de lokala Hälso- och Sjukvårdsnämnderna är för att bättre kompensera de lokala behoven och ger medarbetarna större möjlighet att öka tillgängligheten.

Vi är övertygade om att skapa en jämlik vård och se till att sluta hälsoklyftorna är möjligt, men det går bara om det målet genomsyrar hela budgeten och hela regionens verksamhet. Det har vi tagit fasta på i vår budget.

Här kan du läsa hela vårt budgetförslag. Filen är i PDF-format: S Budget 2016

Kommentera

Your email address will not be published.