Regionbudget från M skapar ingen arbetsro!

I den moderatledda ledningens budgetförslag för Västra Götalandsregionen som presenteras idag påstås att det ska bli arbetsro för vårdpersonalen. I verkligheten blir det mest en förhoppning.

Man kan konstatera att sjukhusen trots skattehöjning har fortsatt underskott. Därför är ytterligare besparingskrav, oavsett vad de kallas, olyckliga.

I sin budget tar ledningen bort generella effektiviseringskrav och väljer istället att inte kompensera fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Det är att lägga sten på börda och kommer naturligtvis att få helt andra konsekvenser än arbetsro för personalen.

Den moderatledda ledningen presenterar inget nytt och gör ingen prioritering mellan verksamheterna.

I en kommentar säger Helén Eliasson, (S) att invånarna i Västra Götaland idag har behov som nu möts med besparingar. Men det verkar uppenbart inte störa den moderatledda regionledningen som uppenbarligen är dom som helst av alla vill ha arbetsro!

Det Socialdemokratiska budgetförslaget presenteras den 12 maj. Återkommer om det!

Gott så!
PK

Kommentera

Your email address will not be published.