Regionala välfärdssatsningar möjliga tack vare den S-ledda regeringen

Det är ju alltid trevligt när ens Socialdemokratiska kollegor i Regionstyrelsen skickar ut såna här pressmeddelanden:

– Det är tveklöst att det gör skillnad vem som styr i Rosenbad. Efter åtta år med en allianspolitik för välbärgade har vi nu en S-ledd regering som sätter välfärden främst.

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) med anledning av dagens beslut i HSS om fördelning av de riktade statsbidragen. Det handlar bland annat om pengar till fler anställda, satsningar på kvinnors hälsa och ekonomiskt stöd för vården av flyktingar.

Den S-ledda regeringens satsningar innebär för Västra Götalandsregionen:

  • 60 miljoner kronor 2015, nästan 84 miljoner kronor i år och i storleksordningen 80-90 miljoner kronor årligen fram till 2019, för att stärka förlossningsvården och öka antalet anställda där
  • 22 miljoner årligen fram till 2019 i en särskild satsning på kvinnors hälsa, samt förstärka vården för kvinnor med kroniska sjukdomar
  • 190 miljoner kronor 2017 för flyktingmottagande, varav drygt 135 miljoner ska användas för att stärka sjukvården.Därutöver tillkommer regionens del av välfärdsmiljarderna, som 2017 ger Västra Götalandsregionen 376 miljoner kronor.

    – De här nya pengarna ger utrymme för viktiga satsningar för såväl patienterna som personalen i regionen. Men det är viktigt att de används klokt och kommer verksamheterna till del – hittills har den moderatledda majoriteten valt att lägga merparten av pengarna i en kassakista i residenset i Vänersborg och inte fördela dem ut lokalt. De här pengarna kommer givetvis inte för att allianspartierna, stödda av MP, i Västra Götalandsregionen ska kunna uppvisa ett bra ekonomiskt resultat, säger Jim Aleberg (S).

    Men dagens möte med HSS innehöll också oroande signaler: beslutet att trots alla varningssignaler fortsätta att driva frågan om att göra en vårdmarknad av mödrahälsovården.

    – Det är illa, att samtidigt som regeringen satsar stora pengar på förstärka kvinno- och förlossningsvården vill den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen lägga resurser på att slå sönder den. Det är fullkomligt obegripligt att de ser sina egna ideologiska drömmar som viktigare än hälsan för gravida kvinnor och deras ofödda barn, säger Jim Aleberg (S), som tillsammans med sina partikamrater reserverade sig mot beslutet.

Kommentera

Your email address will not be published.