Politiska uppdrag

klubbaJag innehar följande politiska förtroendeuppdrag mandatperioden 2014-2018

Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen, ersättare (2014 – sept.2017)
Personalutskottet, ersättare(2014 – sept.2017)
Regionutvecklingsnämnden, vice ordförande (2014 – okt.2017)
Sahlgrenska Science Park, ledamot

Mölndals stad
Kommunfullmäktige, ledamot
Mölndala Fastighets AB, ordförande
Skolnämnden, ordförande (tillfälligt fr.12-2016 – 06-2017)

Socialdemokraterna
Mölndals Arbetarekommun, styrelseledamot
Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt, ordförande
Socialdemokraterna, ledamot i Centrala Studiekommittén
Socialdemokratiska partistyrelsen, ersättare (f.o.m. April 2017)

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
Beredningen för Tillväxt och regionutveckling, ledamot

Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)
Valberedningen, ledamot 2014 –

Övrigt
Borgerlig vigselförrättare
Borgerlig begravningsförrättare