Politiska uppdrag

klubbaJag innehar följande politiska förtroendeuppdrag mandatperioden 2014-2018

Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen, ersättare
Personalutskottet, ersättare
Regionutvecklingsnämnden, vice ordförande
Sahlgrenska Science Park, ledamot

Mölndals stad
Kommunfullmäktige, ledamot
Mölndala Fastighets AB, ordförande
Skolnämnden, ordförande (tillfälligt fr.12-2016 – f.f)

Socialdemokraterna
Mölndals Arbetarekommun, styrelseledamot
Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt, ordförande
Socialdemokraterna, ledamot i Centrala Studiekommittén
Socialdemokratiska partistyrelsen, ersättare (f.o.m. April 2017)

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
Beredningen för Tillväxt och regionutveckling, ledamot

Övrigt
Borgerlig vigselförrättare
Borgerlig begravningsförrättare