Norra Bohusbanan måste rustas upp!

Skriver tillsammans med Leif Blomqvist, ledamot i Västtrafiks styrelse och Åsa Karlsson, Kommunalråd i Munkedal om vikten av att Norra Bohusbanan rustas upp. Texten har varit publicerad bland annat i Bohusläningen

Norra Bohusbanan måste rustas upp!
Med jämna mellanrum har den norra delen av Bohusbanan ifrågasatts. Senast var för drygt tio år sedan, då Banverket gärna såg en nedläggning. Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde då en utredning, som kom fram till att banan behövdes och istället borde utvecklas. Det ledde till att Västtrafik utökade vintertrafiken, från fyra till fem dubbelturer, och hade sju dubbelturer under sommarsäsongen. Så småningom började SJ med framgång att under sommartid köra X2000 till Strömstad.
I samband med utbyggnaden av E6 byggdes en helt ny bana med hög standard norr om Skee. Efter raset på E6 byggdes även en ny järnväg. En upprustning gjordes också av banan under 2014, genom ett samarbete mellan VGR och Trafikverket. Allt detta tydde på att banan var säkrad för framtiden. Men nu har en ny oro uppstått. Trafikverket varslar om problem att upprätthålla standarden och klara upprustningen på flera av länsjärnvägarna.

På staten vilar ett stort ansvar att både utveckla och behålla standarden på de mindre järnvägarna. Detta har VGR och Västtrafik framfört vid många tillfällen. Men VGR har, till skillnad från tidigare landsting, en egen möjlighet att direkt påverka Bohusbanans framtid. I den regionala infrastrukturplanen disponerar regionen årligen cirka 530 miljoner kronor av statliga resurser till bland annat vägar och järnvägar. Fram till 2025 finns 670 miljoner avsedda för länsjärnvägarna och ännu återstår cirka hälften att fördela. Dessutom förfogar VGR genom Västtrafik över den regionala tågtrafiken.

För att driva på utvecklingen bör VGR och Västtrafik påbörja en upprustning mellan Munkedal och Uddevalla och, i enlighet med regionens målbild för tågtrafiken, köra fler tågturer upp till Munkedal. Mellan Munkedal och Uddevalla går det dessutom betydligt snabbare att resa med tåg än med buss. Genom en bättre och upprustad bana borde nästa steg vara att även förmå SJ att köra tåg från Munkedal och norrut. På så sätt kan också invånarna i norra Bohuslän få en bättre tillgänglighet till snabbtåget till Stockholm.

Med ovanstående åtgärder skulle den moderatledda ledningen för Västra Götalandsregionen på ett tydligt sätt visa att man vill satsa på järnväg och på norra delen av Bohusbanan. Vi socialdemokrater tror också att dessa åtgärder ökar möjligheten att staten gör detsamma.

Gott så!

PK

 

 

På lördag spelar vi igen!

Nu har vi samlat oss för en spelning igen. På lördag den 19 december är det dags. Vi väljer denna gången att spela mitt i våra barndomskvarter. På Lilla Götafors i Kvarnbyn. Den fastighet som en gång i tiden ursprungligen var en av kvarnarna i forsen. I de kvarteren har alla av oss i Pottebo lekt som barn. Långt innan vi hade bildat ett band. Långt innan vi hette Pottebo Dynamite.

När bandet startade 1976 så hette det först ”Space” därefter ”Pajl”, det var först efter några år som vi tog namnet Pottebo. Under en kortare period på 80-talet bytte vi namn till ”Uffe Dynamite Band” i syfte att lansera oss på ett annat sätt. Men det sprack, som så mycket annat.
Men Pottebo Dynamite har aldrig spruckit, trots att vi tagit i ibland!

Allt överskott från spelningen den 19 december går till att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Spelningen arrangeras ihop med Martin Andersson, mannen som förestår det eminenta bolaget Martinevent AB och som vi samarbetat många gånger med.

Gott så!
PK

 

image

Att lära sig av Eskilstuna och Norrköping!

Har besökt Eskilstuna och Norrköping med Mölndala, det kommunala bolaget som håller på med utvecklingen av Forsåkersområdet.

Där det gamla pappersbruket en gång låg ska nu bli en helt ny modern stadsdel. När staden köpte marken så beslutade fullmäktige att vi, dvs. bolaget, ska behålla 30 000 kvadratmeter av den gamla industrikärnan. Dessa kvadratmeter måste fyllas med verksamhet eller bostäder. Av den anledning så besöker vi nu Eskilstuna och Norrköping.

Med på studiebesöket var kommunantikvarier, stadsbyggnadschef, gymnasiechef, byggnadsnämndens ordförande och planarkitekter med mera. Syftet var att studera hur Eskilstuna har utvecklat det Bolinder Munktellområdet, där man en gång byggde Volvo BM traktorer, som idag heter Munktellstaden. Där har man bland annat omvandlat delar av de gamla industrilokalerna till konstmuseum. I Norrköping har man utvecklat det gamla industrilandskapet med flera olika verksamheter, både privata och offentliga. Inte minst kongress och konserthallen Loius De Geer!

Bra att få lära sig med vilka driftsformer man haft när man gjort det. Förstå hur politiken har arbetat med utvecklingen och vilka beslut som behövts för utveckling. Jag som ordförande i Mölndala Fastighets AB är övertygad om at det är bolaget som måste visa på vilka möjligheter som finns för att ta vara på dessa 30 000 kvadratmeter som vi fått i uppdrag att bevara. Men det är kommunen slutligen, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, som måste bestämma hur man vill se framtiden i Forsåkersområdet. Vårt uppdrag är att påvisa vilka möjligheter som finns när det gäller detta.

Man lär sig mycket av att studera andra. Viktigt att bestämma sig, hålla kursen, inte göra för stora förändringar när man väl bestämt sig. Det blir inte billigt. Kunde man kanske räkna ut själv tänker ni? Jo, kanske att det kommer att kosta, men att förstå det enorma mervärdet det skapar för en stads utveckling är inte lika enkelt. Vill man låta delar av stadens själ leva vidare måste man vara beredda att avsätta resurser, på samma sätt som man gjort både i Eskilstuna och Norrköping. Och det vill vi väl, eller?

Gott så!
PK

Detta bildspel kräver JavaScript.

”Skuggor i skymningen” ?

Köpte biljetter till Lundell igår. Sägs ju vara sista turnén, avskedsturné. Har ju hört det förr när det gäller Lundell. Men hur det än är så är en sak säker, vi är närmre slutet än början när det gäller Lundells turnerande. Så nu har jag biljetter till 30 december, sista göteborgskonserten. Hoppas på magi. Investerat i biljetter till Orup och Dan Hylander också. Hylander är en slitvarg, bara håller på och håller på. Orup känns ju som en showman. Han kör på Rondo. Orup och Tapasbuffé i baren. Oslagbart? Verkligen något att se fram emot.

Nu kommer nyhetsflasharna tätt. Prognoser för asylsökande skrivs upp flera gånger om dagen. Högtryck! Vi fixar det i Mölndal än så länge. Tack vare medmänsklighet, bra logistik och duktiga tjänstemän. Men det är klart att belastningen är hård. Jag upplever att medmänsklighet och solidaritet är något som nu visas upp på ett sätt jag inte upplevt tidigare. När nöden är som störst då är medmänskligheten som bäst. Känns skönt att se det runt omkring sig!

Fullmäktiges ledamöter samlade in pengar till UNHCR vid mötet i september, över 8 000 kronor på en kafferast. Bra jobbat. Tackbrev från UNHCR anlände igår lagom till fullmäktiges oktobermöte. Ska själv försöka mig på en lite mer organiserad insamlingsverksamhet i december. Ska återkomma om vad och hur lite längre fram.

Gott så!
PK