Kaj Johansson till minne

Kaj var främst aktiv inom Socialdemokraterna, men det är många andra föreningar som har fått ta del av Kajs engagemang genom åren. Unga Örnar, SSU och Verdandi är några av organisationerna inom arbetarrörelsen, men även föreningar som HSB och Mölndals Hembygdsförening har haft förmånen att ha Kaj som aktiv. Men det var politiken som han brann för och gav stor energi och tid till.Kaj startade sitt aktiva engagemang i SSU här i Mölndal. Efter några kortare utflykter till Uppsala och Skövde så var Kaj tillbaka i Mölndal och Socialdemokraterna med full kraft i mitten på 80-talet.

Vi är många som har jobbat nära tillsammans med Kaj genom åren. Jag minns speciellt tiden när Kaj var Arbetarekommunens ordförande, mellan åren 1990 – 2006, och jag hade förmånen att få jobba nära honom. Hans envetna, envisa engagemang, hans stora glädje, smittade av sig på oss som var i hans närhet. Han var outtröttlig när det gällde att ställa upp för partiet och kämpa för solidaritet och rättvisa. Han hade en förmåga att ta på sig uppgifter, både stora och små, och lösa dom, på ibland dom mest makalösa sätt.
Det kändes ofta som att partiet och kamraterna i vår organisation alltid kom i första hand. En framträdande egenskap hos Kaj var hans enorma envishet. Jag brukade säga att ”du är envis som en röd gris” till honom, och då skrattade han bara och sa att det måste man vara om man vill komma nånvart med det man gör.

Förutom i rent politiska frågor så var Kaj var en av dom mest tongivande när det gällde att driva frågan om nya distriktsindelningen för Socialdemokraterna. Han engagerade sig också i att vi skulle ha en Socialdemokratisk tidning i Göteborgsområdet. Distriktsindelningen tog över 12 år! Vem som helst skulle tröttna eller lacka ur efter halva tiden. Men inte Kaj! Nu har vi tidningen Ny Tid, Göteborgsområdet, och partidistrikten har fått nya gränser. Bättre och effektivare. Ett gott bevis på han envishet och engagemang.

Under den tid som Kaj var ordförande för Socialdemokraterna i Mölndal så talades vi vid i stort sett varje kväll. Vi pratade om hur partiets verksamhet skulle förbättras. Vi provade tankar och ideér på varandra. Det blev stundtals rena ”partiterapin” i dom där samtalen. Det har vi skrattat åt många gånger. Självklart pratade vi om svåra och tunga saker också, och det var alltid Kaj som kom med uppmuntrande ord och knuffade ”kärran” framåt.
Kaj var kanske inte den stora politiska agitatorn som stod i talarstolar och på scener, men han var de små samtalens mästare. Överallt och när som helst så kunde man se Kaj stående eller sittande i samtal med någon. Det kunde vara vem som helst. Han hade tid för alla, tid att lyssna. Tid att ge kloka råd, och fram för allt tid att prata om det han älskade – politik!

Vi är många som kommer att sakna Kaj och hans enorma engagemang, hans iver att komma framåt och hans bullrande skratt.
Jag har många gånger tänkt på en rad ur Dan Andersson ”Heldagskväll i timmerkojan” som passar så bra in på Kaj.
”Och Vargfors-Fredrik, du skrattande man, som vill alla uslingar väl”
Precis sån var Kaj, en glad skrattande man som ville alla väl! Jag kommer att minnas honom som en fantastisk människa och fin kamrat!
Nu har Kajs röst tystnat, samtalen med honom är över. Jag är tacksam och lyckliga att Kaj var engagerad i samma rörelse som jag och att jag fick ha honom som vän under den tid han fanns här ibland oss. Jag har många ljusa minnen att bevara i mitt hjärta!

Kaj Johansson blev 77 år och sörjs närmast av hustru två barn och barnbarn.

Det är tomt i den lådan, Krakowski (L)

I Mölndals-Posten har Margareta Krakowski (L) en insändare med rubriken ”Lägg inte skulden på Alliansen”. Hon anser att den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Mölndal, kallad Majoritet Mölndal, inte ska skuldbelägga Alliansen för att inget har hänt när det gäller byggandet av nya äldreboenden? Krakowski skriver att taktiken nu verkar vara går det bra så är det Majoritet Mölndals förtjänst, går det sämre så är det Alliansens.

Jag tycker att Krakowski (L) ska lugna ner sig lite och titta i sin backspegel. Det är faktiskt så att inget hände under Alliansens tid när det gäller byggnation av nytt äldreboende. Hade nåt hänt så hade väl ett nytt äldreboende varit påbörjat idag. Men så är det inte.

Istället så viftar Krakowski med LOV och entreprenadflaggan och hävdar som vanligt att det alltid är bättre om någon annan än kommunen utför verksamheten. Hon påstår också att det är Alliansen konstruktiva bidrag till lösning på problemet.

Krakowski (L) får förlåta mig men jag kan inte se det konstruktiva i att låta någon annan lösa ett problem som man själv måste, och ska, ansvara för. Det är alltid bättre att lösa det själv och ta ansvar för lösningen.

Majoritet Mölndal hävdar inte att alla goda saker är deras förtjänst, det finns många goda beslut både under förra mandatperioden och även dessförinnan. Men faktum är att beslut om att bygga något äldreboende under förra mandatperioden när Alliansen styrde existerar inte.

Så hur Margareta Krakowski (L) än vänder och vrider på det så är det tomt i den lådan!

Gott så!
PK

Satsningar och välfärd  för Sverige framåt

Skriver med Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen, om hur Sverige stärks med den svenska modellen. Artikeln har publicerats i ett flertal tidningar.

Sverige är på frammarsch!
Vi har flera stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att det faktiskt går bra för landet. Exporten växer, tillväxten och sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och långtidsarbetslösheten bland unga har nu nått den lägsta nivån på åtta år.

Under januari påbörjade bara i Västra Götaland 6 210 personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen någon form av jobb. Det är glädjande och tydliga bevis på att det går att vända utvecklingen efter år av misslyckade insatser mot ungdomsarbetslösheten.

Moderaternas recept med sänkta arbetsgivaravgifter kostade över 110 miljarder kronor, men det ledde inte till fler jobb för ungdomar. Däremot ser vi nu hur en röd-grön politik med riktat stöd och utbildningsinsatser, tillsammans med investeringar i privat och offentlig sektor, ger fler ungdomar jobb.

Trots det fortsätter moderaterna med samma politik som förut och föreslår nu fler skattesänkningar – förslag som givetvis också ska finansieras genom försämringar i välfärden.  Dessutom vill de genomföra förslag som riskerar att tränga undan kollektivavtalen och sänka lönerna för många som redan idag har en låg lön, ivrigt påhejade av övriga borgerliga partier som öppet förespråkar att politiker ska bestämma människors löner.

Är Moderaterna beredda att avveckla den svenska modellen? Samma argument som man förut haft för att försöka klara ungdomsarbetslösheten, och misslyckats, säger man nu skulle minska arbetslösheten hos de människor som nu kommit till Sverige.

Vore det inte bättre att inse att sänkta löner, urholkade sociala villkor och försämrade arbetsförhållanden inte skapar vare sig fler eller långvariga jobb? Vore det inte ärligare om de erkände att de stora avgifts- och skattesänkningarna de gjorde under föregående mandatperioder resulterade i ökade klyftor, högre arbetslöshet, stora budgetunderskott och stora resursbrister i skolan, sjukvården och omsorgen?

Nu, när investeringar går före stora ofinansierade skattesänkningar, tar Sveriges ekonomi fart. Bristen på lärare och sjuksköterskor löser man med investeringar som ger fler kompetenta kollegor och rimligare arbetsbelastning, inte med sänkta löner och ytterligare besparingar. Utmaningen på svensk arbetsmarknad handlar om att möta de över 100 000 lediga jobb som finns, med rätt utbildnings- och matchningsinsatser.

Sverige ska inte konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor utan med kunskap och innovation. I vårt Sverige ska alla som jobbar kunna leva på sin lön. De borgerliga partierna måste sluta använda flyktingkrisen som ett svepskäl för att driva en politik som skapar otrygghet och ökade klyftor. I vårt Sverige ska vi utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.

Patrik Karlsson (S)
andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland

Tomas Eneroth (S)
gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

Att ruva på ett guldägg!

Det är spännade att vara politiker i Mölndal just nu, dels handlar det om att vi är i majoritet, men framförallt handlar det om den utveckling som nu sker. Snacka om att ruva på guldägg! Jag skulle kunna räkna upp massor med ”synliga” byggprojekt i Mölndal, Kvarnbyvallen, Mölndals Centrum, Åby Stallbacke med flera. Lägg därtill det vi just nu ruvar på. Forsåkersområdet och en ny kollektivtrafikknutpunkt, något som verkligen har stor betydelse för Mölndals framtid. Vi kan se en helt ny arbetsmarknad med hjälp av ny kollektivtrafik och företagsetableringar på Forsåkersområdet. Vi kan också glädjas åt 8 000 – 10 000 nya medborgare de närmsta 7-8 åren.

Vilken fantastisk utmaning! Det kommer att ställa stora krav på den offentliga sektorn. Bibliotek, skolor, simhallar, teatrar, idrottsplatser, äldreomsorg, förskola, föreningsliv med mera. Det är ju oerhört glädjande och tillfredsställande i det läget att det är vi Socialdemokrater som sätter den politiska dagordningen i staden tillsammans med MP, V och KD. Vi har många duktiga erfarna politiker, vi har också många duktiga unga politiker som bara väntar på att få sätta tänderna i framtiden.

Mitt första politiska uppdrag fick jag 1986, det är 30 år sen. Jag tillhör förmodligen dom rutinerade, men inte dom gamla, i alla fall inte än. Jag kan inte påminna mig att vi någon gång under dessa 30 år haft ett sånt läge som vi har nu. Nu gäller det att vara observant. Bara för att det är ett gyllene läge så innebär det inte att det går av sig självt!

Nu måste vi jobba, men vi kan jobba med roliga saker. Vi har genom verksamhetsutveckling fått ordning på ekonomin. 2015 visar på över 100 miljoner i plusresultat. Med en ordnad ekonomi och förbättrade statsbidrag kan fokus läggas på verksamhetsutveckling och medborgardialog. Kanske det roligaste man kan få vara med om som politiker.

Vi kan vara stolta över det som Majoritet Mölndal åstadkommit hittills, det ger oss kraft att räta på ryggen. Nu måste vi staka ut vägen framåt. Hur ska Forsåker utformas? hur förbättrar vi förskola och skola? Hur stor ska en ny simhall vara? Hur utvecklar vi biblioteken? Hur formar vi framtidens äldreomsorg?

Jag kan räkna upp många områden som vi Socialdemokrater har möjligheten att sätta vår prägel på för att framtiden ska bli trygg och fylld av glädje för medborgarna. Den chansen ska vi ta. Det är både roligt och ansvarsfullt!

Gott så!
PK