Glenn Grimhage (L) – Oppoturnismens stjärna?

Sällan har väl opportunismens stjärna lyst så klart som när Glenn Grimhage (L) säger sig ha alla lösningarna på ridverksamheten på Gunnebo. Frågan är, kan det verkligen vara så? Nej! Självklart inte. Glenn bygger sina påståenden och lösningar på delvis felaktiga uppgifter och lösryckta citat. Allt enligt den opportunistiska regelboken.

Ett av Glenn Grimhages (L) knep är att prata om minnesanteckningar från ett arbetsmöte som om de vore beslutade och utgjorde ett protokoll. Så är det inte. Det är stödanteckningar från ett möte för att man, just det, ska minnas vad som sades på mötet. Han försöker dessutom sig på det gamla tricket att utmåla detta mötet och dessa anteckningar som mystiska och hemliga, något som inte är fallet. Vad som sades vid mötet har ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Karin Vedlin (S), tydligt redogjort för i Mölndals-Posten. Så mycket för den hemligheten. Nu försöker Glenn att kasta mer hö på den brasan genom att be Kommunrevisionen granska detta. Det ska bli intressant att se om Kommunrevisionen vill lägga tid och resurser på att granska minnesanteckningar?

Vad vill då Glenn? Jo, han vill att ridverksamheten på Gunnebo ska få vara kvar i GRYS (Gunnebo Ryttarsällskap) regi! Har då någon sagt emot honom? Finns där en konflikt? Har Glenn egentligen fog för sin opportunistiska fäktning? Ja, möjligen, men inte säkert!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal har varit tydliga med att man nu vill utreda vilka alternativ det finns för fortsatt verksamhet för GRYS. Jordbruksverket meddelar att lagstiftningen kommer skärpas för denna typ av verksamhet inom en snar framtid. Ett beslut som kan innebära att man måste bygga om spiltor till boxar för hästarna, vilket kan få den konsekvensen på Gunnebo att utrymmet, för hästarna, GRYS behöver för sin verksamhet inte räcker till. Det blir helt enkelt för få hästar för att kunna ha en effektiv och bra ridverksamhet.

Om detta skriver Glenn Grimhage (L) i sin insändare i Mölndals-Posten så här; ”De argument som har framförts emot ridverksamheten är stora investeringsbehov, bland annat att spiltor måste göras om till boxar för att möta Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser, krav som för övrigt bara gäller vid bygglovspliktiga ombyggnationer. 15/11 genomförde länsstyrelsen en djurskyddskontroll, och det framkom endast minimala punktåtgärder att ordna i stall och rasthagar. Slutsatsen är att gällande krav följs enligt ansvarig tillsynsmyndighet.”

Låt oss säga att Glenn har rätt, även om det inte går att säga förrän den nya lagstiftningen trätt i kraft, eller åtminstone tills dess att staden fått utreda frågan och haft en dialog med Jordbruksverket om detta. Men om Glenn har rätt så inträffar ju det märkliga att en ”icke bygglovspliktig ombyggnation” undantar ridverksamheten från att följa Jordbruksverkets regler. Regler som har syftet att ta vara på djurens bästa, att se till att vi har en god djurhållning och värnar hästens välmående. Något som jag är säker på att alla djurvänner och hästvänner är intresserade av!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal tycker det är viktigt att man följer de rekommendationer som finns för hästsporten. Det vinner alla på i längden, inte bara Glenn Grimhage och Liberalerna! Det kan hända att bästa platsen för GRYS ridverksamhet i framtiden, för att den ska vara effektiv och med hög kvalité, är en annan plats i Mölndal och inte på Gunnebo. Men det vet vi inte ännu. Det utreds just nu av den politiska majoriteten.

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal värnar hästsporten och hästarna. Vi är måna om att göra rätt. både för sporten, för alla tjejer och killar som gillar hästar och för hästens skull, därför tar vi detta i flera steg, där det första är en grundlig utredning.

Det är viktigt att framhålla att det är flera parter i detta. Mölndals stad som representeras både av Gunnebo Slott & Trädgårdar AB och Kultur- och Fritidsnämnden samt GRYS! Här finns det olika uppfattningar och självklart olika intressen.

Det är ju till och med så att Kommunfullmäktige, vilken Glenn Grimhage (L) själv är ledamot i, har gett Gunnebo Slott och Trädgårdar AB i uppdrag att sköta Kulturreservatet enligt en av Länsstyrelsen rekommenderad upprättad skötselplan. En fråga som kan vara nog så komplicerad att kombinera med GRYS ridverksamhet.

Det är därför viktigt att utredningen sker så objektivt så möjligt med ridverksamhetens bästa för ögonen. Då är det viktigt att inte, till skillnad från Glenn, ta ställning till hur lösningen ser ut innan utredningen är klar!

Glenn Grimhage (L) må fortsätta att ondgöra sig, leta fel och påstå saker. Allt för att misskreditera den politiska majoriteten, vilket han uppenbarligen tycker hör till oppositionsarbetet. Men låt oss inte glömma bort att Glenn har stor insyn i arbetet genom att han är ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden. Han har således också ett ansvar för att delta i att lösa situationen.

Vi får väl tro att Glenn tycker hans arbetsmetoder om att gapa om hemligheter, mystiska möten och många frågetecken är ett bra sätt att skapa medial uppmärksamhet om sig själv och om oppositionen. Men det undantar honom inte från att ta ansvar som politiker.

Trots detta känns framtiden ljus. Jag är övertygad om att det kommer att bli en bra lösning för ridverksamheten i Mölndal. Jag tror också det finns gott hopp om att Glenn Grimhage (L) kommer att hitta rätt i sin politiska roll så småningom.

Gott så!
PK

Någon annanstans

Läste lokaltidningen Mölndals-Posten idag. Jag konstaterar att vi måste hitta platsen Någon Annanstans. Jag vet inte var den ligger, men uppdraget att finna den borde ges omedelbart. I Tidningen finns flera personer som vill att saker ska ligga Någon Annanstans. Bostäder för nyanlända, hundrastplatser, nya centrumbyggnader…Allt detta borde ligga Någon Annanstans! Låt oss finna den tillsammans så löser vi många problem och mycken frustration.

Gott så!

PK

Regionala välfärdssatsningar möjliga tack vare den S-ledda regeringen

Det är ju alltid trevligt när ens Socialdemokratiska kollegor i Regionstyrelsen skickar ut såna här pressmeddelanden:

– Det är tveklöst att det gör skillnad vem som styr i Rosenbad. Efter åtta år med en allianspolitik för välbärgade har vi nu en S-ledd regering som sätter välfärden främst.

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) med anledning av dagens beslut i HSS om fördelning av de riktade statsbidragen. Det handlar bland annat om pengar till fler anställda, satsningar på kvinnors hälsa och ekonomiskt stöd för vården av flyktingar.

Den S-ledda regeringens satsningar innebär för Västra Götalandsregionen:

  • 60 miljoner kronor 2015, nästan 84 miljoner kronor i år och i storleksordningen 80-90 miljoner kronor årligen fram till 2019, för att stärka förlossningsvården och öka antalet anställda där
  • 22 miljoner årligen fram till 2019 i en särskild satsning på kvinnors hälsa, samt förstärka vården för kvinnor med kroniska sjukdomar
  • 190 miljoner kronor 2017 för flyktingmottagande, varav drygt 135 miljoner ska användas för att stärka sjukvården.Därutöver tillkommer regionens del av välfärdsmiljarderna, som 2017 ger Västra Götalandsregionen 376 miljoner kronor.

    – De här nya pengarna ger utrymme för viktiga satsningar för såväl patienterna som personalen i regionen. Men det är viktigt att de används klokt och kommer verksamheterna till del – hittills har den moderatledda majoriteten valt att lägga merparten av pengarna i en kassakista i residenset i Vänersborg och inte fördela dem ut lokalt. De här pengarna kommer givetvis inte för att allianspartierna, stödda av MP, i Västra Götalandsregionen ska kunna uppvisa ett bra ekonomiskt resultat, säger Jim Aleberg (S).

    Men dagens möte med HSS innehöll också oroande signaler: beslutet att trots alla varningssignaler fortsätta att driva frågan om att göra en vårdmarknad av mödrahälsovården.

    – Det är illa, att samtidigt som regeringen satsar stora pengar på förstärka kvinno- och förlossningsvården vill den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen lägga resurser på att slå sönder den. Det är fullkomligt obegripligt att de ser sina egna ideologiska drömmar som viktigare än hälsan för gravida kvinnor och deras ofödda barn, säger Jim Aleberg (S), som tillsammans med sina partikamrater reserverade sig mot beslutet.

Kaj Johansson till minne

Kaj var främst aktiv inom Socialdemokraterna, men det är många andra föreningar som har fått ta del av Kajs engagemang genom åren. Unga Örnar, SSU och Verdandi är några av organisationerna inom arbetarrörelsen, men även föreningar som HSB och Mölndals Hembygdsförening har haft förmånen att ha Kaj som aktiv. Men det var politiken som han brann för och gav stor energi och tid till.Kaj startade sitt aktiva engagemang i SSU här i Mölndal. Efter några kortare utflykter till Uppsala och Skövde så var Kaj tillbaka i Mölndal och Socialdemokraterna med full kraft i mitten på 80-talet.

Vi är många som har jobbat nära tillsammans med Kaj genom åren. Jag minns speciellt tiden när Kaj var Arbetarekommunens ordförande, mellan åren 1990 – 2006, och jag hade förmånen att få jobba nära honom. Hans envetna, envisa engagemang, hans stora glädje, smittade av sig på oss som var i hans närhet. Han var outtröttlig när det gällde att ställa upp för partiet och kämpa för solidaritet och rättvisa. Han hade en förmåga att ta på sig uppgifter, både stora och små, och lösa dom, på ibland dom mest makalösa sätt.
Det kändes ofta som att partiet och kamraterna i vår organisation alltid kom i första hand. En framträdande egenskap hos Kaj var hans enorma envishet. Jag brukade säga att ”du är envis som en röd gris” till honom, och då skrattade han bara och sa att det måste man vara om man vill komma nånvart med det man gör.

Förutom i rent politiska frågor så var Kaj var en av dom mest tongivande när det gällde att driva frågan om nya distriktsindelningen för Socialdemokraterna. Han engagerade sig också i att vi skulle ha en Socialdemokratisk tidning i Göteborgsområdet. Distriktsindelningen tog över 12 år! Vem som helst skulle tröttna eller lacka ur efter halva tiden. Men inte Kaj! Nu har vi tidningen Ny Tid, Göteborgsområdet, och partidistrikten har fått nya gränser. Bättre och effektivare. Ett gott bevis på han envishet och engagemang.

Under den tid som Kaj var ordförande för Socialdemokraterna i Mölndal så talades vi vid i stort sett varje kväll. Vi pratade om hur partiets verksamhet skulle förbättras. Vi provade tankar och ideér på varandra. Det blev stundtals rena ”partiterapin” i dom där samtalen. Det har vi skrattat åt många gånger. Självklart pratade vi om svåra och tunga saker också, och det var alltid Kaj som kom med uppmuntrande ord och knuffade ”kärran” framåt.
Kaj var kanske inte den stora politiska agitatorn som stod i talarstolar och på scener, men han var de små samtalens mästare. Överallt och när som helst så kunde man se Kaj stående eller sittande i samtal med någon. Det kunde vara vem som helst. Han hade tid för alla, tid att lyssna. Tid att ge kloka råd, och fram för allt tid att prata om det han älskade – politik!

Vi är många som kommer att sakna Kaj och hans enorma engagemang, hans iver att komma framåt och hans bullrande skratt.
Jag har många gånger tänkt på en rad ur Dan Andersson ”Heldagskväll i timmerkojan” som passar så bra in på Kaj.
”Och Vargfors-Fredrik, du skrattande man, som vill alla uslingar väl”
Precis sån var Kaj, en glad skrattande man som ville alla väl! Jag kommer att minnas honom som en fantastisk människa och fin kamrat!
Nu har Kajs röst tystnat, samtalen med honom är över. Jag är tacksam och lyckliga att Kaj var engagerad i samma rörelse som jag och att jag fick ha honom som vän under den tid han fanns här ibland oss. Jag har många ljusa minnen att bevara i mitt hjärta!

Kaj Johansson blev 77 år och sörjs närmast av hustru två barn och barnbarn.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg