Nya S distrikt i Västsverige!

Lördag morgon. Tåg mot Vänersborg. Solen slår in från sidan. Hoppfullt. Man blir på gott humör. Kan behövas när diskussioner om ny distriktsindelning för Socialdemokraterna ska hållas.

För er som inte har så mycket koll på sånt här så kan en kort sammanfattning vara på sin plats. 2018 ändras valkretsarna till Riksdagen i Västra Götaland. Idag har vi fem distrikt i Västra Götaland. Bohuslän, Göteborg, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg och Skaraborg. Dessa påverkas av den nya valkretsindelningen. Framför allt så påverkas Bohuslän och Norra Älvsborg. Göteborg påverkas inte alls och Södra Älvsborg och Skaraborg i väldigt liten omfattning. Däremot innebär det stora förändringar för Bohuslän och Södra Älvsborg.

Så den diskussion som jag nu är på väg till handlar om hur en ny distriktsindelning skall se ut för arbetarekommunerna i dessa två partidistrikt. Det finns egentligen två förslag/idéer om detta. Dels att vi ska utgöra ett distrikt dels att vi ska dela upp oss på två distrikt. Men en ny fördelning där Arbetarekommunerna runt Göteborg bildar ett distrikt, och de övriga ett. Det innebär att samtliga kommuner som är med i GR (Göteborgsregionens Kommunalförbund), förutom Kungsbacka, bilfar ett distrikt. Det är också den distriktsindelning jag förespråkar, och det gör även Mölndals Arbetarekommun. Den distriktsindelningen ger flest fördelar för Arbetarkommunerna.

Närheten till varandra inom samma partidistrikt ökar. De politiska frågor som finns inom de olika Arbetarkommunerna i distriktet får ett tydligare sammanhang. För att förstå detta kan jag ge ett exempel. Mölndal har fler beröringspunkter med Ale, Lerum eller Alingsås än vad vi har med Sotenäs, Tanum och Strömstad. Kommunerna runt Göteborg har ju dessutom idag redan ett aktivt samarbete genom GR. Så det är lätt att förstå att vi även vill att partiet ska organisera sig på samma sätt.

Nu kommer dagens möte mest handla om den remiss som ska skickas ut till samtliga Arbetarekommuner i dagens distrikt, Bohuslän och Norra Älvsborg. Målsättningen är att hämta in synpunkter från samtliga arbetarekommuner för att under hösten lägga fram ett förslag. Beslut fattas sen av distriktskongresserna i respektive partidistrikt i april 2016. Därefter kommer den nya distriktsindelningen att börja gälla. Till arbetet har en arbetsgrupp utsetts från de idag befintliga distrikten. Jag konstaterar att grupperna består nästan uteslutande av personer från den norra delen. Jag hoppas att det trots det finns objektivitet i de avväganden som gruppen har att göra.

Min uppfattning är klar. För min del är ett partidistrikt i GR området och ett i Fyrbodalsområdet det bästa och det som ger bäst utväxling, både verksamhetsmässigt och politiskt!

Det finns inte många frågor som är så laddade som organisationsform eller geografisk indelning. Det är så många ömma tår att trampa på, eller att undvika att trampa på. Så många gamla strukturer som riskerar att brytas sönder. Jag har redan trampat på några ömma tår. Så nu ser jag mig noga om efter var jag sätter ner fötterna.

Resten av lördagen ägnas åt barn och barnbarn. Får väl se om en arbetsvecka är tyngre än en helg med barnbarn?

Kommentera

Your email address will not be published.