Norra Bohusbanan måste rustas upp!

Skriver tillsammans med Leif Blomqvist, ledamot i Västtrafiks styrelse och Åsa Karlsson, Kommunalråd i Munkedal om vikten av att Norra Bohusbanan rustas upp. Texten har varit publicerad bland annat i Bohusläningen

Norra Bohusbanan måste rustas upp!
Med jämna mellanrum har den norra delen av Bohusbanan ifrågasatts. Senast var för drygt tio år sedan, då Banverket gärna såg en nedläggning. Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde då en utredning, som kom fram till att banan behövdes och istället borde utvecklas. Det ledde till att Västtrafik utökade vintertrafiken, från fyra till fem dubbelturer, och hade sju dubbelturer under sommarsäsongen. Så småningom började SJ med framgång att under sommartid köra X2000 till Strömstad.
I samband med utbyggnaden av E6 byggdes en helt ny bana med hög standard norr om Skee. Efter raset på E6 byggdes även en ny järnväg. En upprustning gjordes också av banan under 2014, genom ett samarbete mellan VGR och Trafikverket. Allt detta tydde på att banan var säkrad för framtiden. Men nu har en ny oro uppstått. Trafikverket varslar om problem att upprätthålla standarden och klara upprustningen på flera av länsjärnvägarna.

På staten vilar ett stort ansvar att både utveckla och behålla standarden på de mindre järnvägarna. Detta har VGR och Västtrafik framfört vid många tillfällen. Men VGR har, till skillnad från tidigare landsting, en egen möjlighet att direkt påverka Bohusbanans framtid. I den regionala infrastrukturplanen disponerar regionen årligen cirka 530 miljoner kronor av statliga resurser till bland annat vägar och järnvägar. Fram till 2025 finns 670 miljoner avsedda för länsjärnvägarna och ännu återstår cirka hälften att fördela. Dessutom förfogar VGR genom Västtrafik över den regionala tågtrafiken.

För att driva på utvecklingen bör VGR och Västtrafik påbörja en upprustning mellan Munkedal och Uddevalla och, i enlighet med regionens målbild för tågtrafiken, köra fler tågturer upp till Munkedal. Mellan Munkedal och Uddevalla går det dessutom betydligt snabbare att resa med tåg än med buss. Genom en bättre och upprustad bana borde nästa steg vara att även förmå SJ att köra tåg från Munkedal och norrut. På så sätt kan också invånarna i norra Bohuslän få en bättre tillgänglighet till snabbtåget till Stockholm.

Med ovanstående åtgärder skulle den moderatledda ledningen för Västra Götalandsregionen på ett tydligt sätt visa att man vill satsa på järnväg och på norra delen av Bohusbanan. Vi socialdemokrater tror också att dessa åtgärder ökar möjligheten att staten gör detsamma.

Gott så!

PK

 

 

Kommentera

Your email address will not be published.