Naturbruksskolorna i VGR utreds!

Möte med Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Dagens mest omtalade fråga på dagordningen är naturbruksskolornas utveckling i Västra Götaland.

Inte minst för att det nu florerar rykten om att Dingle naturbruksgymnasium skall stängas. Vilket inte är sant. I alla fall inte i dagsläget. Sant är att naturbruksstyrelsen stängt elevintaget på Dingle och Strömma. En nedläggning av skolan fordrar beslut i Regionstyrelsen och något sådant beslut finns inte.

Idag ger Regionutvecklingsnämnden sin direktör ett utredningsuppdrag som skall ta fram ett underlag för framtidens naturbruksutbildning i Västra Götaland.

Utredningsuppdraget innebär att ta fram åtgärder som säkerställer gymnasieskolans långsiktiga organisation som belyser både ekonomi och kvalitet i verksamheten.
Samt ge underlag för på vilka skolor som gymnasieutbildning ska genomföras och lämna förslag på hur och var avveckling av skolor kan genomföras.

En annan viktig fråga är också att utarbeta ett underlag för hur nämnder och styrelser ska kommunicera omstruktureringen och föra dialog med näringen, kommunalförbund, kommuner och övriga intressenter.

Detta uppdrag har vi socialdemokrater ställt oss bakom. Senast i augusti ska regionutvecklingsdirektören redovisa sin utredning för nämnden. Beslut ska tas av nämnden i september och i Regionstyrelsen i oktober. Därefter är det Naturbruksstyrelsens uppdrag att förändra organisationen i den riktning Regionstyrelsen coh Regionutveckllingsnämnden beslutar.

Det är oerhört viktigt (skulle egentligen behöva skriva skitviktigt:) att en dialog förs med alla inblandade parter. Inte minst med de kommuner som är direkt berörda av verksamheten. Vi kan ju redan nu se att bristen på dialog har skapat upprörda känslor, inte minst i Munkedal.

– Vi har i den Socialdemokratiska gruppen haft flera föredragningar om utvecklingen av naturbruksskolorna. Vi kan efter det konstatera att det som nu sker borde påbörjats för längesedan. Vi anser därför att det är viktigt att ärendet om naturbruksskolorna hanteras skyndsamt.

– Den utveckling vi nu står inför måste säkerställa en bättre kvalité för eleverna och gynna en utveckling av de gröna näringarna.

PK

Kommentera

Your email address will not be published.