Mölndal växer så det knakar!

Nu växer Mölndal. Äntligen! Det har vi både väntat på och förberett länge. Redan i början på 2000-talet startade ju diskussionen om hur viktigt det var att få fram detaljplaner i tid, och att man fokuserad på just detta. Således är det ingen quickfix utan snarare ett långsamt tålmodigt arbete som lett fram till där vi nu står. Allt gott så långt. Nu byggs det på Kvarnbyvallen, Frimärksgatan i Lackarebäck, Åby Stallbackar, gamla SOAB, Mölndals centrum, Forsåker. Jag kan fortsätta att räkna upp fler ställen. Men jag nöjer mig med det. Totalt sett så byggs det tusentals bostäder i Mölndal nu.

Frågan är vilka som kommer att ha råd att bo där? Trots att vi bygger med blandad upplåtelseform, det vill säga både ägande- bostadsrätt och hyresrätt, så är priserna höga. Vi, det vill säga politiken, har ju under hela 2000-talet diskuterat vad vi ska kunna göra för att se till att det byggs bostäder, framför allt hyresrätter, med en rimlig hyra. Och trots att vi nu fått igång byggandet så det stänker om det så har vi inte lyckats påverka hyresnivåerna till det lägre för ungdomar, eller nybildade familjer. Jag kan inte annat än att tycka att det är ett misslyckande. Jag har varit delaktig. Det grämer mig! Så många diskussioner vi haft om subventionerade avgifter för byggare mot lägre hyror, eller lågt markpris mot lägre hyror, så har det inte genomförts, eller ens prövats.

Men det är aldrig försent. Så kan måste man tänka som politiker. Det finns fortfarande möjligheter att klara ett sånt upplägg. Vi har mark, vi har ett eget bostadsbolag. Vi har till och med central mark i Forsåkersområdet som skulle kunna upplåtas för den typen av hyresrätter. Mindre, anpassade efter ungdomar, eller nybildade familjer. Energieffektiva, med normal standard. Där staden använder sin ägarroll för att manövrera fram en rimlig hyresnivå. Ett sånt upplägg tycker jag är bra. Då läggs också stor del av ansvaret där det hör hemma. I kommunfullmäktige!

Det är roligt att se alla byggkranar och hur staden nu ömsar skinn och utvecklas. Jag inser att vi kommer få en tuff resa när det gäller Götalandsbanan. Vi vill ju så gärna att den dras via Mölndal, från Göteborg, vidare mot Landvetter Flygplats, Borås, mot Stockholm. Men det är ju nu inte mycket som talar för det. Från och med nu så ingår ju Götalandsbanan i det som kallas ”Sverigeförhandlingen” och då är det höghastighetståg som gäller. Det innebär minst 4 spår 2 för region- och godstrafik och 2 för höghastighetståg. Ett stopp med höghastighetståg kommer aldrig att ske i Mölndal, däremot är ett stopp med regiontåg/pendeltåg definitivt motiverat i Mölndal.

Med tanke på att det är trångt i Mölndalsåns dalgång, och att Trafikverket ser en tidsvinst för höghastighetståget med att bygga det som kallas raka spåret, så ser det inte så ljust ut. Detta trots att en station i Mölndal skulle fungera som upptagningsområde för Kungsbacka, Västra Frölunda och Mölndal. Man skulle helt enkelt slippa att transportera in alla till Göteborg C som sen skall vidare mot Landvetter, Borås, Stockholm.

Jag tycker naturligtvis att ett stopp i Mölndal, med anledning av det är motiverat. Frågan är om Trafikverket ser samma motiv? Jag är övertygad om att man från stadens sida måste lyfta diskussionen ytterligare en nivå. Man behöver uppvakta infrastrukturminster, Anna Johansson, för en diskussion om nyttan med en spårdragning via Mölndal.

Vi får se hur det går. Jag hoppas vi kan, med kloka argument, och i diskussion med nyckelpersoner, påvisa nyttan för människorna i vår region med att dra Götalandsbanan via Mölndal.

Gott så

PK

Kommentera

Your email address will not be published.