Kontakt

patrikmailHär kan du höra av dig med frågor eller synpunkter till mig. Det kan gälla den här sidan eller något inom politiken. Kanske har du någon fråga kring vår politik i Mölndal eller Västra Götalandsregionen?

E-post: patrik.karlsson@vgregion.se
Mobil: +46 70 – 467 70 05