Hur fan tänker Centern i VGR?

Den frågan måste man ställa sig efter senaste regionfullmäktigemötet. Centerpartiet var det parti som tvingade fram en kompromiss för naturbruksskolorna inom den blågröna majoriteten. (M, C, KD, FP och MP)
Majoritetsförslaget innehöll ett kort slimmat förslag om att, lite kortfattat, stänga tre skolor av sex och koncentrera verksamheten till de resterande tre skolorna.

Men efter interna strider inom den blågröna majoriteten och ett mediautspel, där Centerpartiet varit ute och snurrat och sagt sig inte vilja stänga skolorna, blev det en dålig kompromiss i fullmäktige.
Kanske var några av de centerpartistiska ledamöterna påverkade av den demonstration från eleverna som pågick utanför fullmäktige, eller trängda från de intresseorganisationer som lobbat för skolornas överlevnad under en längre tid? Orsaken till varför Centern inte följde majoritetsförslaget utan istället sköt upp lidandet får vi kanske inte veta. För inte är det väl så att Centern tror att frågan om naturbruksskolorna kommer att behandlas av fullmäktige en gång till?

Kompromissen inom den blågröna majoriteten, som fick Centerpartisterna att sitta ner i bänken och rösta med sina kamrater, var att skjuta upp nerläggningen av skolorna ytterligare ett halvår.
Hade man inte lyckats hålla ihop majoriteten så hade det varit mycket troligt att S förslaget om att bevara och utveckla samtliga sex skolor fått majoritet i fullmäktige. Detta kände naturligtvis Centerpartiet till och utnyttjade situationen för att få igenom en dåligt underbyggd kompromiss.

Föreställ er hur beslutet tas emot av lärare, elever och personal ute på skolorna?
Nedläggningen kommer, men ni får vänta till jul 2016! Hur ser eleverna på detta? Hur ska man bygga framtidstro? Hur motiverar man lärarna, elever och övrig personal efter ett sånt beslut? Hur ska man hantera de ansökningar som nu kommer till skolorna? Hur ska man hantera det rent ekonomiskt? Inget av detta fanns beskrivet när beslutet togs.

Beslutet blev en uppvisning om hur en politisk kompromiss inom majoriteten får stora negativa konsekvenser för verksamheten. Förslaget hittades på och presenterades under sittande möte för att få lugn i majoritetsbåten, annars hade den riskerat sjunka. Nu sänkte man naturbruksskolorna istället, långsamt.

Det är klart att det var ansvarslöst av Centerpartiet att tvinga fram en så dålig kompromiss. Något som vi fortfarande väntar på en konsekvensbeskrivning utav.

Den enda fördel, om man kan använda det ordet i samband med detta är att Centerns agerande i denna frågan kommer att kunna användas i utbildningssyfte på hur man inte ska göra om man är, och vill vara, ett ansvarstagande parti.

Och! Jag blir fortfarande inte klok på hur fan Centern i VGR tänkte?

Här kan du läsa Socialdemokraternas förslag!

Gott så!
PK

1 kommentar

1 ping

 1. Centerpartiets Kristina Jonäng och Ulf Eriksson signalerar stor historielöshet i sin text om naturbruksgymnasierna i Västra Götaland. Naturbruksskolorna i regionen har och har haft stora utmaningar och genomgått många förändringar efter att regionen bildades år 1998.
  Elevkullarna har minskat, urbaniseringen exploderat. Frisöksavtal mellan olika kommuner har slutits, lärlingsprogram etablerats och frigymnasier startats.
  Under en mandatperiod var platserna till Naturbruksstyrelsen besatta av icke politiskt valda, det innebar att styrning och insyn i nya utmaningar för verksamheterna blev begränsad.
  Sedan naturbruksstyrelsen blev politiskt tillsatt igen har omfattande investeringar skett inom naturbruksskolorna. Strömma och Uddetorp är till exempel idag två skolor som har moderna anläggningar.

  Det är nya tider nu! Vi ser en bransch som är i stora behov av ny arbetskraft. Jord- och skogsbruk, djurhållning, gröna näringar och trädgård behöver nyanställa personal i stor omfattning. Befintlig personal behöver kompetensutvecklas inom sina yrken för att klara morgondagens behov. Nyanlända har med sig erfarenhet från andra länder och behöver möjlighet till matchning och validering för att bli snabbt anställningsbara. Detta prioriteras även i regeringens budgetproposition för 2016.

  Trots hög arbetslöshet finns rekordmånga lediga jobb i Sverige. De arbetslösa saknar den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. I en sådan situation finner vi det anmärkningsvärt att den blågröna majoriteten väljer att lägga ner tre av regionens sex naturbruksskolor utan någon tanke eller vision för vad ni vill göra med de övriga skolorna?

  Ännu konstigare blir det när Centern tvingar fram en kompromisslösning i fullmäktige som bygger på konstgjord andning för skolorna. Skolorna ska fortsätta ytterligare ett år utan framtidsvision för att sen läggas ner?! Det är i det ögonblicket jag anser att Centern blir ansvarslösa!

  Vi vill utveckla alla skolorna och profilera dem efter näringens behov och elevernas önskemål. Vår vision handlar om att investera för framtiden.

 1. […] ledningen började nedgången på skolorna. Vilka insatser gjorde du och dina partivänner, Patrik för att satsa på skolorna under de år ni styrde i regionen? Det mest dramatiska var när ni […]

Kommentera

Your email address will not be published.