Har ni uppmärksammat BioVentureHub?

Åkte till Regionstyrelsen i Vänersborg idag. Lyssnade på Johannes Brost självbiografi. Gör det ni med. Det är en man som varit med om mycket. Mer än vad många av oss andra någonsin kommer att uppleva. Regionstyrelsens möte kröntes med ett personalförsörjningsseminarium. Viktigt och svårt.

Vet inte om ni uppmärksammat BioVentureHub? Inte det? OK!
Ibland händer det bra saker. Eller ja, det gör ju det ofta men vi kanske inte alltid uppmärksammar det. Men det som nu händer på AstraZeneca i Mölndal är riktigt bra. Där går offentliga aktörer och privat näringsliv ihop om en ny satsning för fler företag inom life science. Något helt nytt som väntas skapa mer forskning och nya jobb i anslutning till AstraZeneca i Mölndal.

BioVentureHub heter det. Det fungerar som plantskola för forskningsföretag inom läkemedel och medicinteknik. Astra Zeneca öppnar upp sina laboratorier och andra forskningsresurser för mindre företag, utan att erhålla rättigheter till forskningsresultaten. Övriga parter är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, statliga innovationsmyndigheten Vinnova och medicinteknikbolaget Getinges huvudägare Carl Bennet.

Ett bra sätt för de mindre företagen att få tillgång till stora forskningsanläggningar och de får tillgång till såna resurser de aldrig skulle ha möjlighet att skapa själva. Riktig bra är det. 60 miljoner kronor under tre år kostar det.

Gissar att det kanske uppmärksammas på lite olika håll. En artikel finns i Dagens Industri på ämnet.

I eftermiddag så ska jag åka till Uddevalla. Distriktsstyrelsen sammanträder. Dags att förbereda distriktskongressen i mars. Motioner från medlemmar ska behandlas. Jag har svarat på två av dom, en har jag föreslagit bifall på och en får avslag. Allt för rättvisan!

Kommentera

Your email address will not be published.