Fullmäktige bordlägger Mölndals innerstad!

På onsdag när fullmäktige sammanträder finns detaljplan samt vidhängande avtal för nya Mölndals innerstad på dagordningen. Samtliga dessa punkter kommer att bordläggas av fullmäktige. Anledningen till det är att det saknas en del underskrifter från motpartens sida på en del avtal. Och innan dessa är undertecknade så avvaktar fullmäktige beslut om detaljplanen. Enligt NCC så är detta en ren formsak. En formsak som dock försenar detaljplanen en månad. Detta kommer troligen inte att försena byggstarten. Förutsatt att ingen överklagar detaljplanen förstås, men den möjligheten finns ju oavsett när planen antas.

Nåja, vi har ju hållit på sen 2003, så vi kanske orkar ge oss till tåls en månad till även om det hade varit roligt att kunna ge grönt ljus på onsdag.

Kommentera

Your email address will not be published.