Enkla frågor i svåra ämnen

Jag kan inte låta bli att reflektera lite över veckan som gick, och då framför allt kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags (25/2).

Sverigedemokraterna ställde då enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande om det avtal som finns med Migrationsverket och de kostnader som detta medför för staden när det gäller mottagning av ensamkommande flyktingbarn.

Frågan i sig kanske inte är så konstig, kanske till och med väntad från just SD:s håll?

Det som gör det lite märkligt är att SD sitter i Kommunstyrelsen och gjorde så även när avtalet, som man nu kritiserar, behandlades och godkändes i november 2014. Då yrkade inte SD på något annat. Vad syftet med att ställa en fråga om ett avtal man själv varit med och godkänt vet jag inte, men någon anledning finns säkert.

För min del är det en självklarhet att Mölndals stad ska ställa upp och göra vad man kan för att underlätta flyktingmottagandet. Av den anledningen tycker jag det är bra att man från Kommunstyrelsens sida skriver ett avtal med Migrationsverket. Precis som jag anser att alla Sveriges kommuner bör göra.

sgruppen
Socialdemokratiska regionstyrelsegruppen diskuterar kommande BHU-möte i Residenset i Vänersborg.

Nåväl, nu är det en ny vecka med möjligheter. I veckan som kommer så har vi BHU (Beredning för Hållbar Utveckling). För er som undrar var det är så kan det enklast beskrivas som ett samverkansorgan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Presidierna i de fyra kommunalförbunden, träffar representanter för regionstyrelsen. Syftet är att förankra och diskutera gemensamma frågor.

Imorgon på BHU kommer till exempel en diskussion och information om Sverigeförhandlingen att ske. Jag tycker det är viktigt att framhålla att vi behöver samordna oss bättre ihop i kommunerna längs sträckningen för Götalandsbanan. Från Göteborg till Jönköping. Skånekommunerna är ett bra exempel på hur man skulle kunna jobba. Jag tycker även det är rimligt att ha med andra viktiga aktörer i en sådan samverkan. Landvetter Flygplats är en sådan.

På fredag blir det nya erfarenheter för mig. Då ska jag på möte med Trafikverket.

Regionutvecklingsnämnden och Trafikverket träffas med jämna mellanrum för att samtalar kring aktuella frågor och stämma av frågor som uppkommit.

Veckan avslutas med mitt första möte när det gäller arbetet med stråket Göta älv – Vänern och frågan om Trollhätte kanals framtid.

Ska även hinna med mitt sista möte på SKL för den här mandatperioden i denna veckan. Den 24 mars är det valkongress för SKL så då väljs en ny besättning. Vi får se om jag får fortsatt förnyat förtroende.

Gott så

PK

Kommentera

Your email address will not be published.