Bygg en ny knutpunkt Mölndal C!

Mölndal växer. Det är nödvändigt att bygga om, eller rent av bygga en ny kollektivtrafikknutpunkt i Mölndals C. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att man ska koppla ihop en sådan med den nya Götalandsbanan och skapa Göteborg Syd/Mölndalsbro.

Med den utveckling vi nu har i de centrala delarna med Forsåkersområdet och Mölndals Innerstad så behöver Knutpunkten byggas om, oavsett om Götalandsbanan kommer eller inte. Även om jag självklart anser att Götalandsbanan ska dras via Mölndal. Med de nya områdena växer staden med tusentals arbetsplatser och bostäder koncentrerad till några kvadratkilometer.

En ny Knutpunkt ett bra bidrag till regionförstoringen när Götalandsbanan dras via Mölndal. Då skapas en nod både för Kungsbacka, Varberg, Västra Göteborg samt Mölndal som på ett effektivt sätt löser transporterna för människor.

Mölndal behöver en ny knutpunkt med en överbyggd terminal med butiker, kiosker och service. Där man kan gå inomhus och vänta på tåg, buss eller spårvagn. Precis som Göteborg har i Nils Ericssonsterminalen. Butiker som är anpassade efter resande människor. Skomakeri, pressbyrå, matställen, kaféer, kemtvätt med mera.

En ny överbyggd Knutpunkt kommer också att knyta ihop staden på ett helt annat sätt än dagens brolösning, om man nu kan kalla den så. Jag vet att Kommunledningen nu gett stadsbyggnadskontoret ett uppdrag att starta processen med att utveckla Knutpunkten. Jag hoppas att det arbetet går med rekordfart! Behovet står runt hörnet.

Gott så!
PK

Kommentera

Your email address will not be published.