Brogården i kommunal regi! Ett ideologiskt beslut?

Nya majoriteten i Mölndal bestående av S, V, MP och KD har beslutat att återta driften av äldreboendet Brogården i Lindome. Attendo har drivit det sedan 2011. En orsak till den nya majoritetens beslut är att Attendo har en minimal nattbemanning. Så låg att Räddningstjänsten har påpekat att man inte klarar en utrymning nattetid med den bemanningen Attendo har.
Attendo har valt att inte lyssna, eller i alla fall inte göra några förändringar till det bättre. Nu återgår driften av Brogården till kommunen.

Direkt höjs röster från politiker i den tidigare majoriteten, den numera spruckna alliansen, om att det är av rent ideologiska skäl den nya majoriteten nu gör detta. De menar att det är huvudsaken till att driften nu ska skötas av kommunen. Både Kenneth Wallin (M) f.d. ordförande i nämnden och Margareta Krakowski (FP) nuvarande vice ordförande, har höjt rösten om det, i deras ögon, felaktiga i att kommunen nu ska återta driften igen.

Man har också i samband med när beslutet togs i Vård- och Omsorgsnämnden visat prov på elakhet. När man med olika härskartekniker markerat mot KD:s representant i Vård- och Omsorgsnämnden, en representant som tidigare tillhört Alliansen, men nu tillhör den nya Majoritet Mölndal. Man har helt enkelt haft svårt att skilja på sak och person. Så kan det vara ibland i stridens hetta, det har jag förståelse för. Men jag vet också att man kan be om ursäkt efteråt. Och där finns väl möjligen ett jobb att göra.

Nu har beslutet, om att ta över driften av Brogården, tagits på andra grunder än rent ideologiska. Även om det ideologiska säkert spelar en viss roll. I det här fallet är det en säkerhetsfråga. Men det är ju ingen hemlighet att vi Socialdemokrater anser att offentlig verksamhet ska skötas i offentlig regi. Kommunen bär det högsta ansvaret för verksamheten och bör därför också vara ansvariga för drift och utförande av densamma. Man kan tänka sig andra utförare, men inte utförare vars största drivkraft är att tjäna pengar. Äldreomsorgen är kommunens ansvar oavsett vem som sköter driften. Således finns det en poäng att själv vara utförare och driftansvarig.

När både Kenneth Wallin (M) och Margareta Krakowski (FP) ondgör sig över beslutet, och ser det som både rent ideologiskt och felaktigt måste vi ställa oss frågan; vad var det som drev Kenneth Wallin (M) och Margareta Krakowski (FP) att lägga ut Brogården på entreprenad 2011? Var det rent ideologiska skäl? Var de påverkade av marknadskrafter? Eller hävdade man att det skulle bli mer effektivt eller rent av bättre kvalitet?

Jag hörde då inget annat motiv än att det är bra med konkurrens. Jag hörde dock inte några motiv till varför konkurrensen med vår egen verksamhet inom äldreomsorgen skulle vara bra. Mer än att just att man ansåg att det var bra och skulle leda till effektiviseringar. Jag tycker att det är, och var, ett dunkelt argument. I synnerhet när man nu ser att skattemedel gått till vinst till privata utförare av äldreomsorgen, däribland Attendo!

Sådan är politiken. Man väger argument fram och tillbaka, man förkastar motståndarens argument, bemöter dom med sina egna. Man har sina värderingar om vad som är rätt och fel med sig. Man är engagerad i samhällsutvecklingen. Man är konservativ, liberal, socialist etc.
DOCK måste man komma ihåg att detta inte ger någon rätt att vara elak mot någon annan. Glöm aldrig det i stridens hetta.

För min del är det självklart att den Nya Majoritet Mölndals beslut om att återta Driften av Brogården i kommunal regi är ett riktigt bra beslut.

Ja, det kändes som det var dags att skriva av sig lite om ämnet Brogården. Ibland måste det bara ut. Idag är det Personalutskott i regionen. Det innebär en dag i residenset i Vänersborg. Med därtill hörande resa på pendeltåg. För min del är det skrivtid. Lurar på, idag Journey, sen är det fritt fram för fingrarna att spela på tangenterna. Ytterst kreativt. Vet inte vad det är som orsakar detta. Musiken kan spela roll? Jag vet inte. Någon annan som har samma känsla?

Gott så!

PK

1 kommentar

    • anonym on 25 juni, 2015 at 19:17
    • Svara

    Mycket bra skrivet angående attendo. Det värsta är att attendos vinst går till att köpa tomtmark för att sen sälja platserna till kommunen. Ingen insyn om bemanning, timanställning, avvikelser som inte anmäls och kan härledas direkt till underbemanning. Har du åsikter så ska du bort. Falsk och felaktig information och tom falska anklagelser för att få sparken. Fackets ombudsmän bryr sig inte ett skit. Det är väldigt tyst på boenden i ”egen regi” eftersom kommunen inte kan ta tillbaka de boenden och det vet personalen. Rädd personal är tyst personal. Fd. Attendo anställd.

Kommentera

Your email address will not be published.