Att ruva på ett guldägg!

Det är spännade att vara politiker i Mölndal just nu, dels handlar det om att vi är i majoritet, men framförallt handlar det om den utveckling som nu sker. Snacka om att ruva på guldägg! Jag skulle kunna räkna upp massor med ”synliga” byggprojekt i Mölndal, Kvarnbyvallen, Mölndals Centrum, Åby Stallbacke med flera. Lägg därtill det vi just nu ruvar på. Forsåkersområdet och en ny kollektivtrafikknutpunkt, något som verkligen har stor betydelse för Mölndals framtid. Vi kan se en helt ny arbetsmarknad med hjälp av ny kollektivtrafik och företagsetableringar på Forsåkersområdet. Vi kan också glädjas åt 8 000 – 10 000 nya medborgare de närmsta 7-8 åren.

Vilken fantastisk utmaning! Det kommer att ställa stora krav på den offentliga sektorn. Bibliotek, skolor, simhallar, teatrar, idrottsplatser, äldreomsorg, förskola, föreningsliv med mera. Det är ju oerhört glädjande och tillfredsställande i det läget att det är vi Socialdemokrater som sätter den politiska dagordningen i staden tillsammans med MP, V och KD. Vi har många duktiga erfarna politiker, vi har också många duktiga unga politiker som bara väntar på att få sätta tänderna i framtiden.

Mitt första politiska uppdrag fick jag 1986, det är 30 år sen. Jag tillhör förmodligen dom rutinerade, men inte dom gamla, i alla fall inte än. Jag kan inte påminna mig att vi någon gång under dessa 30 år haft ett sånt läge som vi har nu. Nu gäller det att vara observant. Bara för att det är ett gyllene läge så innebär det inte att det går av sig självt!

Nu måste vi jobba, men vi kan jobba med roliga saker. Vi har genom verksamhetsutveckling fått ordning på ekonomin. 2015 visar på över 100 miljoner i plusresultat. Med en ordnad ekonomi och förbättrade statsbidrag kan fokus läggas på verksamhetsutveckling och medborgardialog. Kanske det roligaste man kan få vara med om som politiker.

Vi kan vara stolta över det som Majoritet Mölndal åstadkommit hittills, det ger oss kraft att räta på ryggen. Nu måste vi staka ut vägen framåt. Hur ska Forsåker utformas? hur förbättrar vi förskola och skola? Hur stor ska en ny simhall vara? Hur utvecklar vi biblioteken? Hur formar vi framtidens äldreomsorg?

Jag kan räkna upp många områden som vi Socialdemokrater har möjligheten att sätta vår prägel på för att framtiden ska bli trygg och fylld av glädje för medborgarna. Den chansen ska vi ta. Det är både roligt och ansvarsfullt!

Gott så!
PK

Kommentera

Your email address will not be published.