Att lära sig av Eskilstuna och Norrköping!

Har besökt Eskilstuna och Norrköping med Mölndala, det kommunala bolaget som håller på med utvecklingen av Forsåkersområdet.

Där det gamla pappersbruket en gång låg ska nu bli en helt ny modern stadsdel. När staden köpte marken så beslutade fullmäktige att vi, dvs. bolaget, ska behålla 30 000 kvadratmeter av den gamla industrikärnan. Dessa kvadratmeter måste fyllas med verksamhet eller bostäder. Av den anledning så besöker vi nu Eskilstuna och Norrköping.

Med på studiebesöket var kommunantikvarier, stadsbyggnadschef, gymnasiechef, byggnadsnämndens ordförande och planarkitekter med mera. Syftet var att studera hur Eskilstuna har utvecklat det Bolinder Munktellområdet, där man en gång byggde Volvo BM traktorer, som idag heter Munktellstaden. Där har man bland annat omvandlat delar av de gamla industrilokalerna till konstmuseum. I Norrköping har man utvecklat det gamla industrilandskapet med flera olika verksamheter, både privata och offentliga. Inte minst kongress och konserthallen Loius De Geer!

Bra att få lära sig med vilka driftsformer man haft när man gjort det. Förstå hur politiken har arbetat med utvecklingen och vilka beslut som behövts för utveckling. Jag som ordförande i Mölndala Fastighets AB är övertygad om at det är bolaget som måste visa på vilka möjligheter som finns för att ta vara på dessa 30 000 kvadratmeter som vi fått i uppdrag att bevara. Men det är kommunen slutligen, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, som måste bestämma hur man vill se framtiden i Forsåkersområdet. Vårt uppdrag är att påvisa vilka möjligheter som finns när det gäller detta.

Man lär sig mycket av att studera andra. Viktigt att bestämma sig, hålla kursen, inte göra för stora förändringar när man väl bestämt sig. Det blir inte billigt. Kunde man kanske räkna ut själv tänker ni? Jo, kanske att det kommer att kosta, men att förstå det enorma mervärdet det skapar för en stads utveckling är inte lika enkelt. Vill man låta delar av stadens själ leva vidare måste man vara beredda att avsätta resurser, på samma sätt som man gjort både i Eskilstuna och Norrköping. Och det vill vi väl, eller?

Gott så!
PK

Detta bildspel kräver JavaScript.

Kommentera

Your email address will not be published.