Är det ett brott att vara fattig?

Moderaterna i Bohuslän har sagt att man vill förbjuda tiggeri. Det är ett märklig ståndpunkt. Att förbjuda andra människor att be om hjälp. Jag vet egentligen inte vad som ligger bakom Moderaternas ställningstagande. Anser dom att det är ett problem att människor tigger? Eller är problemet att människor är fattiga?

Det är viktigt att skilja på detta. Har Moderaterna problem med att människor tigger för att få ihop pengar till mat så är det tiggeriet man ska förbjuda. Är det däremot fattigdomen som ska bekämpas så är ju förbudet helt verkningslöst. Således verkar ju det som att det är själva tiggeriet som är problemet för Moderaterna?

Vad ska då hända om ett sådant här beslut blir verklighet. Ska tiggarna fängslas? Eller ska dom ”bara” köras bort? Om man kör bort dom flyttar man problemet till en annan kommun eller ett annat land. Man jagar fattiga utsatta människor från kommun till kommun, från land till land. Är det den utvecklingen Moderaterna vill se?

Eller vill dom att polisen ska gripa dom. Åtala dom, fängsla dom för brottet ”Tiggeri”? För det är väl inte bötesstraff dom vill ska vara påföljden? Dessa utsatta människor kommer inte att ha råd att betala några böter!

Fattigdomen upphör inte genom att förbjuda tiggeriet. Det är helt fel åtgärd. Så länge klyftorna är stora eller ökar mellan de som har och de som inte har kan vi inte komma ifrån att människor i öppna samhällen söker sin inkomst i andra länder.

Det är viktigt att länderna inom EU driver på utvecklingen så att målen i de program som handlar om att bekämpa fattigdomen i EU verkligen genomförs och inte blir tomma ord. Det handlar både om akuta program i de fattigaste EU-länderna för att utrota hunger och fattigdom, men också om att stimulera den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. För detta krävs strukturella åtgärder vad gäller utbildning, arbete, försörjning, fungerande socialförsäkringssystem med mera.

Det finns ingen snabb lösning. Att förbjuda tiggeri är definitivt inte rätt väg att gå. Vi måste angripa systemet, inte människan! Att jaga människor för att dom är fattiga är att cementera samhällsklyftor. På det viset skapar vi större och tydligare skillnader och klassamhället ökar.

Det här handlar inte om svenskar eller utlänningar. Det här handlar om fattiga och rika. Det handlar om solidaritet och rättvisa mellan människor. Glöm aldrig det när du ser en tiggare. Det är en fattig medmänniska som sitter där! Inget annat!

Gott så
PK