Kaj-Åke Larsson (PriM) har fel i sina påståenden i Mölndals-Posten.

Det har nu varit flera insändare i Mölndals-Posten av Kaj-Åke Larsson (PriM), Pensionärsrådet i Mölndal, som påstår att de politiska partierna i Mölndal inte vill lyssna till de äldre, eller låta de äldre få inflytande, så är det naturligtvis inte, Kaj-Åke Larsson gör också fler andra felaktiga påståenden i sina insändare. Här en en liten redogörelse från Patrik Karlsson (S) som är en av de som debatterat med Kaj-Åke Larsson i Mölndals-Posten.

Kaj-Åke Larsson (PriM) är upprörd över vi i Mölndal kanaliserar äldrefrågor via Folkhälsorådet och inte längre har något KPR i Mölndal (Kommunala Pensionärsrådet) Kaj-Åke Larsson har dessutom påstått att jag och Hans Bergfelt (M) enväldigt skulle lagt ner pensionärsrådet vilket är helt fel!

Det svarade jag Kaj-Åke Larsson i en insändare den 15 februari där jag skrev att det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilken politisk organisation som kommunen skall ha och det för insändarskribenten aktuella beslutet fattades av kommunfullmäktige den 2010-12-16 § 128.

Det finns inget särskilt beslut som bara berör KPR utan dess avskaffande är en effekt av att kommunfullmäktige i samband med val för kommande mandatperiod efter valet 2010 inte föreslog/beslutade om något sådant råd. Mig veterligen föreslog vid detta tillfälle inte heller något parti att val av ett KPR skulle ske.

Således var Kaj-Åke Larssons påstående i insändaren inget annat än vittnesbörd om dålig kunskap om den ordningen. Möjligen blandad med ett hopp om, att genom detta felaktiga påstående, väcka liv i frågan om KPR på nytt?

Och visst var det så. I nästa insändare kom Kaj-Åke med ytterligare ett felaktig påstående, nämligen att jag undvek sakfrågan. Inget kunde vara mer fel. Jag svarade sakligt på insändaren där Kaj-Åke felaktigt påstod att jag och Hans Bergfelt (M) enväldigt lagt ner det kommunala pensionärsrådet (KPR).

Det är tråkigt att Kaj Åke Larsson använder den typen av teknik, att hela tiden komma med felaktiga påståenden istället för att ställa frågorna han vill ha svar på! Det är precis som han försöker misskreditera den som försöker att svara honom korrekt.

Nåväl, här är då min redogörelse för den fråga Kaj-Åke Larsson tycker att jag undviker, den fråga han underförstått ställde, och egentligen borde ställt från början. Den fråga som handlar om pensionärernas inflytande.

Jag tycker att det bästa sättet för pensionärer och äldre att få inflytande är att engagera sig i de politiska partierna. Vi har ju flera pensionärer som sitter i kommunfullmäktige idag och utövar inflytande via sina partier. En tydligare politisk påverkan är svår att tänka sig.

När det gäller äldrefrågor så finns det flera nämnder och förvaltningar som tar hand dom dessa i staden idag. Jag tycker det är utmärkt att man nu föreslår inför kommande mandatperiod, 2018-2022, att bilda ett utskott, direkt under Kommunstyrelsen, för social hållbarhet som har till en av sina uppgifter att bevaka äldrefrågor i ett större perspektiv. Det är ju till och med möjligt att det kan bli fler politiker i det nya utskottet som är över 65 år?

Kaj-Åke Larsson skriver ju själv under med Pensionärsrådet i Mölndal (PriM) och det är väl en alldeles utmärkt organisation att möta politiska nämnder eller stadens förvaltningar med för att diskutera äldrefrågor?

Nu har jag redogjort för min uppfattning i frågan, det ska bli intressant att se vilket påstående Kaj-Åke Larsson nu kommer med? Oaktat vilket så anser både jag och Socialdemokraterna i Mölndal att äldres inflytande är viktigt och bästa sättet att utöva det på är att engagera sig politiskt!

Gott så!
PK

Lämnar uppdrag i VGR, byter fokus

Ibland behöver man sätta ner fötterna för att skapa förändring! Man får ruska om det man rår på liksom. Byta fokus för att komma vidare.

Nu lämnar jag mina uppdrag i Regionstyrelsen (RS) och Regionutvecklingsnämnden (RUN). För mig är det viktigt att se att politiskt arbete leder till förändring och utveckling. Jag har svårt att se det i RS i den omfattning jag önskar, och tillräckligt snabbt, för att jag ska kunna känna mig tillfreds. Jag hoppas att min efterträdare har större möjlighet till det. Jag kommer att behålla mitt uppdrag som ledamot i Regionfullmäktige.

Att vara politiskt aktiv är att driva på samhällsutvecklingen oavsett var man engagerar sig. Jag kommer att fortsätta jobba för att Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i svensk politik i de övriga uppdrag jag har, inte minst de uppdrag jag har inom partiorganisationen som är kanske det mest stimulerande och roliga som finns.

Att utveckla organisationen, partiet, genom utbildning och stimulerande aktiviteter för att ge energi till en valrörelse tar tid och kraft. Det är ett arbete som jag nu vill prioritera.
Mitt beslut kommer också att ge mig andra möjligheter framöver. Vilka återkommer jag till så småningom.

Jag vill tacka mina kamrater i den Socialdemokratiska regionstyrelsegruppen och regionutvecklingsgruppen. Tack till alla politiska ”motståndare” i RS och RUN som också sliter för ett bättre Västra Götaland. Tack till alla tjänstemän regionen som jag fått förmånen att lära känna genom mina uppdrag. Till sist vill jag önska min efterträdare lycka till.
Jag avslutar med några rader av Dan Hylander ur ”Så många mil så många år”

”Jag står och ser på vägen hit
och ser en mening med allt slit
jag har ett liv att leva för
och älskar det jag gör

Så många bara rusar fram
och söker tröst i stoj och glam
så många jagar stjärnors ljus
och glömmer sina hus.”

Gott så!
PK

Tillstånd för vattenkraft i Forsåker finns redan!

Här svarar jag på den insändare som Gerhard Bengtsson (M) har i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft i Forsåker!

Det verkar, trots den gedigna utbildning Gerhard Bengtsson (M) har, som att han inte vill förstå hur Mölndala Fastighets AB ser på småskalig vattenkraft i Forsåker? Gör här ytterligare försök att förklara!

För att Forsåkersområdet ska kunna byggas måste vi skapa ett säkerhetssystem för vattnet genom två s.k. bypassrör. Detta är nödvändigt för att kunna reglera att vattnet flyter stilla genom området. Det är ur ett av dessa rör, som vi ändå måste bygga, som man kommer att plocka ut vattenkraften.

Det är inte Mölndala Fastighets AB, eller Mölndals stad, som ska bygga vattenkraften, det är ett av bolagen i konsortiet, Trollängen AB, som på flera ställen i Sverige har byggt småskalig vattenkraft och driftat den. Dom har hållit på i närmre 30 år och är kunniga på detta område. Det är också Trollängen AB som tar den ekonomiska risken, eller möjligheten, med detta projekt.

När det gäller tillståndsgivning, så är det inte kommunfullmäktige eller Miljönämnden i Mölndal som sköter detta, utan det är Mark- och Miljödomstolen. Och faktum är att det redan finns tillstånd för detta, och har funnits i många år. Ett tillstånd som fortfarande gäller.

Att använda sig av småskalig vattenkraft stämmer också överens med den vision Mölndals stads kommunfullmäktige antagit för Forsåkersområdet, inte minst för att markera den industrihistoria som finns i området.

1896 installerades det 2 Francisturbiner, i det på den tiden nya turbinhuset, nu mer än 120 år senare är tanken att Trollängen AB ska installera 2 moderna Francisturbiner i samma turbinhus för att utvinna energi till området. Detta tycker både jag och styrelsen för Mölndals Fastighets AB är bra. Speciellt när detta inte påverkar områdets byggnation i övrigt och när vi dessutom har ett bolag i konsortiets som är experter på detta.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

Du har både fel och är oförskämd Gerhard Bengtsson (M)

Insändaren handlar om den ide som Mölndala har, tillsammans med konsortiet, om att utvinna småskalig vattenkraft i forsen. Energi som till viss del kan omsättas till el för området. Det är inte projektledarna som står för den iden, det är hela styrelsen i Mölndala, inklusive ett av företagen i konsortiet, Trollängen, som jobbat mycket med just småskalig vattenkraft.

En av Forsåkers bärande visioner är att vara en kraftkälla, ett område som pulserar runt Mölndalsån. I den visionen, som kommunfullmäktige antagit, så passar småskalig vattenkraft väldigt bra. Historiskt sett så har kraft utvunnits ur forsen i hundratals år, inte minst på kvarnarnas tid. Att inte se detta och förstå vilken möjlighet det är, och hur naturligt det skulle passa in i området, är märkligt. Det har ju dessutom en pedagogisk effekt att ta vara på den kraft som rinner rakt igenom området istället för att låta den gå förlorad.

Jag ska ge Gerhard rätt på en punkt. Om det är så att de förändrade vattendirektiven gör det omöjligt för oss att få tillstånd till att driva vattenkraft, då kommer vi naturligtvis inte att kunna göra det. I övrigt bryr jag mig inte om vad Gerhard Bengtsson (M) tycker. Jag tänker jobba vidare, tillsammans med styrelsen och konsortiet, för att utvinna småskalig vattenkraft ur forsen och använda den till att försörja delar av området med el!

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

Läs insändaren från Gerhard Bengtsson här!