Lämnar uppdrag i VGR, byter fokus

Ibland behöver man sätta ner fötterna för att skapa förändring! Man får ruska om det man rår på liksom. Byta fokus för att komma vidare.

Nu lämnar jag mina uppdrag i Regionstyrelsen (RS) och Regionutvecklingsnämnden (RUN). För mig är det viktigt att se att politiskt arbete leder till förändring och utveckling. Jag har svårt att se det i RS i den omfattning jag önskar, och tillräckligt snabbt, för att jag ska kunna känna mig tillfreds. Jag hoppas att min efterträdare har större möjlighet till det. Jag kommer att behålla mitt uppdrag som ledamot i Regionfullmäktige.

Att vara politiskt aktiv är att driva på samhällsutvecklingen oavsett var man engagerar sig. Jag kommer att fortsätta jobba för att Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i svensk politik i de övriga uppdrag jag har, inte minst de uppdrag jag har inom partiorganisationen som är kanske det mest stimulerande och roliga som finns.

Att utveckla organisationen, partiet, genom utbildning och stimulerande aktiviteter för att ge energi till en valrörelse tar tid och kraft. Det är ett arbete som jag nu vill prioritera.
Mitt beslut kommer också att ge mig andra möjligheter framöver. Vilka återkommer jag till så småningom.

Jag vill tacka mina kamrater i den Socialdemokratiska regionstyrelsegruppen och regionutvecklingsgruppen. Tack till alla politiska ”motståndare” i RS och RUN som också sliter för ett bättre Västra Götaland. Tack till alla tjänstemän regionen som jag fått förmånen att lära känna genom mina uppdrag. Till sist vill jag önska min efterträdare lycka till.
Jag avslutar med några rader av Dan Hylander ur ”Så många mil så många år”

”Jag står och ser på vägen hit
och ser en mening med allt slit
jag har ett liv att leva för
och älskar det jag gör

Så många bara rusar fram
och söker tröst i stoj och glam
så många jagar stjärnors ljus
och glömmer sina hus.”

Gott så!
PK

Tillstånd för vattenkraft i Forsåker finns redan!

Här svarar jag på den insändare som Gerhard Bengtsson (M) har i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft i Forsåker!

Det verkar, trots den gedigna utbildning Gerhard Bengtsson (M) har, som att han inte vill förstå hur Mölndala Fastighets AB ser på småskalig vattenkraft i Forsåker? Gör här ytterligare försök att förklara!

För att Forsåkersområdet ska kunna byggas måste vi skapa ett säkerhetssystem för vattnet genom två s.k. bypassrör. Detta är nödvändigt för att kunna reglera att vattnet flyter stilla genom området. Det är ur ett av dessa rör, som vi ändå måste bygga, som man kommer att plocka ut vattenkraften.

Det är inte Mölndala Fastighets AB, eller Mölndals stad, som ska bygga vattenkraften, det är ett av bolagen i konsortiet, Trollängen AB, som på flera ställen i Sverige har byggt småskalig vattenkraft och driftat den. Dom har hållit på i närmre 30 år och är kunniga på detta område. Det är också Trollängen AB som tar den ekonomiska risken, eller möjligheten, med detta projekt.

När det gäller tillståndsgivning, så är det inte kommunfullmäktige eller Miljönämnden i Mölndal som sköter detta, utan det är Mark- och Miljödomstolen. Och faktum är att det redan finns tillstånd för detta, och har funnits i många år. Ett tillstånd som fortfarande gäller.

Att använda sig av småskalig vattenkraft stämmer också överens med den vision Mölndals stads kommunfullmäktige antagit för Forsåkersområdet, inte minst för att markera den industrihistoria som finns i området.

1896 installerades det 2 Francisturbiner, i det på den tiden nya turbinhuset, nu mer än 120 år senare är tanken att Trollängen AB ska installera 2 moderna Francisturbiner i samma turbinhus för att utvinna energi till området. Detta tycker både jag och styrelsen för Mölndals Fastighets AB är bra. Speciellt när detta inte påverkar områdets byggnation i övrigt och när vi dessutom har ett bolag i konsortiets som är experter på detta.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

Du har både fel och är oförskämd Gerhard Bengtsson (M)

Insändaren handlar om den ide som Mölndala har, tillsammans med konsortiet, om att utvinna småskalig vattenkraft i forsen. Energi som till viss del kan omsättas till el för området. Det är inte projektledarna som står för den iden, det är hela styrelsen i Mölndala, inklusive ett av företagen i konsortiet, Trollängen, som jobbat mycket med just småskalig vattenkraft.

En av Forsåkers bärande visioner är att vara en kraftkälla, ett område som pulserar runt Mölndalsån. I den visionen, som kommunfullmäktige antagit, så passar småskalig vattenkraft väldigt bra. Historiskt sett så har kraft utvunnits ur forsen i hundratals år, inte minst på kvarnarnas tid. Att inte se detta och förstå vilken möjlighet det är, och hur naturligt det skulle passa in i området, är märkligt. Det har ju dessutom en pedagogisk effekt att ta vara på den kraft som rinner rakt igenom området istället för att låta den gå förlorad.

Jag ska ge Gerhard rätt på en punkt. Om det är så att de förändrade vattendirektiven gör det omöjligt för oss att få tillstånd till att driva vattenkraft, då kommer vi naturligtvis inte att kunna göra det. I övrigt bryr jag mig inte om vad Gerhard Bengtsson (M) tycker. Jag tänker jobba vidare, tillsammans med styrelsen och konsortiet, för att utvinna småskalig vattenkraft ur forsen och använda den till att försörja delar av området med el!

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

Läs insändaren från Gerhard Bengtsson här!

 

Vi ska gemensamt förbättra lärarnas arbetsmiljö!

Jag delar Angelica Molanders, Lärarförbundet, uppfattning om att vi borde ha flera behöriga lärare i Mölndal. Nu är Mölndal inte unikt, utan problemet med obehöriga lärare delas av många kommuner i Sverige, det är mer eller mindre ett nationellt problem. Vi har fortfarande nära 90% behöriga lärare i Mölndal. Det betyder dock inte att vi inte ska försöka göra något åt det på lokal nivå.

Vi har ju gemensamt startat med att försöka identifiera varför det är så många lärare i Mölndal som känner att dom inte har tid för återhämtning i sitt jobb. Jag hoppas verkligen att vi kan få svar på den frågan. Det är ett litet steg på väg mot bättre arbetsmiljö i skolan.
Vi kommer behöva identifiera fler möjligheter till att förbättra arbetsmiljön. För mig är det viktigt att vi gör det tillsammans, så vi delar samma bild av vad som är problemet, och samma bild av vad som är rätt åtgärd. I det arbetet är även stadens HR avdelning en viktig aktör.

Låt oss med gemensamma ansträngningar gå vidare med det arbetet som påbörjas. Jag är övertygad om att bäst resultat nås om vi gör det tillsammans.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande i skolnämnden

Här kan ni läsa Angelicas insändare i Mölndals-Posten

Tidigare inlägg «