Det är tomt i den lådan, Krakowski (L)

I Mölndals-Posten har Margareta Krakowski (L) en insändare med rubriken ”Lägg inte skulden på Alliansen”. Hon anser att den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Mölndal, kallad Majoritet Mölndal, inte ska skuldbelägga Alliansen för att inget har hänt när det gäller byggandet av nya äldreboenden? Krakowski skriver att taktiken nu verkar vara går det bra så är det Majoritet Mölndals förtjänst, går det sämre så är det Alliansens.

Jag tycker att Krakowski (L) ska lugna ner sig lite och titta i sin backspegel. Det är faktiskt så att inget hände under Alliansens tid när det gäller byggnation av nytt äldreboende. Hade nåt hänt så hade väl ett nytt äldreboende varit påbörjat idag. Men så är det inte.

Istället så viftar Krakowski med LOV och entreprenadflaggan och hävdar som vanligt att det alltid är bättre om någon annan än kommunen utför verksamheten. Hon påstår också att det är Alliansen konstruktiva bidrag till lösning på problemet.

Krakowski (L) får förlåta mig men jag kan inte se det konstruktiva i att låta någon annan lösa ett problem som man själv måste, och ska, ansvara för. Det är alltid bättre att lösa det själv och ta ansvar för lösningen.

Majoritet Mölndal hävdar inte att alla goda saker är deras förtjänst, det finns många goda beslut både under förra mandatperioden och även dessförinnan. Men faktum är att beslut om att bygga något äldreboende under förra mandatperioden när Alliansen styrde existerar inte.

Så hur Margareta Krakowski (L) än vänder och vrider på det så är det tomt i den lådan!

Gott så!
PK

Satsningar och välfärd  för Sverige framåt

Skriver med Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen, om hur Sverige stärks med den svenska modellen. Artikeln har publicerats i ett flertal tidningar.

Sverige är på frammarsch!
Vi har flera stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att det faktiskt går bra för landet. Exporten växer, tillväxten och sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och långtidsarbetslösheten bland unga har nu nått den lägsta nivån på åtta år.

Under januari påbörjade bara i Västra Götaland 6 210 personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen någon form av jobb. Det är glädjande och tydliga bevis på att det går att vända utvecklingen efter år av misslyckade insatser mot ungdomsarbetslösheten.

Moderaternas recept med sänkta arbetsgivaravgifter kostade över 110 miljarder kronor, men det ledde inte till fler jobb för ungdomar. Däremot ser vi nu hur en röd-grön politik med riktat stöd och utbildningsinsatser, tillsammans med investeringar i privat och offentlig sektor, ger fler ungdomar jobb.

Trots det fortsätter moderaterna med samma politik som förut och föreslår nu fler skattesänkningar – förslag som givetvis också ska finansieras genom försämringar i välfärden.  Dessutom vill de genomföra förslag som riskerar att tränga undan kollektivavtalen och sänka lönerna för många som redan idag har en låg lön, ivrigt påhejade av övriga borgerliga partier som öppet förespråkar att politiker ska bestämma människors löner.

Är Moderaterna beredda att avveckla den svenska modellen? Samma argument som man förut haft för att försöka klara ungdomsarbetslösheten, och misslyckats, säger man nu skulle minska arbetslösheten hos de människor som nu kommit till Sverige.

Vore det inte bättre att inse att sänkta löner, urholkade sociala villkor och försämrade arbetsförhållanden inte skapar vare sig fler eller långvariga jobb? Vore det inte ärligare om de erkände att de stora avgifts- och skattesänkningarna de gjorde under föregående mandatperioder resulterade i ökade klyftor, högre arbetslöshet, stora budgetunderskott och stora resursbrister i skolan, sjukvården och omsorgen?

Nu, när investeringar går före stora ofinansierade skattesänkningar, tar Sveriges ekonomi fart. Bristen på lärare och sjuksköterskor löser man med investeringar som ger fler kompetenta kollegor och rimligare arbetsbelastning, inte med sänkta löner och ytterligare besparingar. Utmaningen på svensk arbetsmarknad handlar om att möta de över 100 000 lediga jobb som finns, med rätt utbildnings- och matchningsinsatser.

Sverige ska inte konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor utan med kunskap och innovation. I vårt Sverige ska alla som jobbar kunna leva på sin lön. De borgerliga partierna måste sluta använda flyktingkrisen som ett svepskäl för att driva en politik som skapar otrygghet och ökade klyftor. I vårt Sverige ska vi utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.

Patrik Karlsson (S)
andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland

Tomas Eneroth (S)
gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

Att ruva på ett guldägg!

Det är spännade att vara politiker i Mölndal just nu, dels handlar det om att vi är i majoritet, men framförallt handlar det om den utveckling som nu sker. Snacka om att ruva på guldägg! Jag skulle kunna räkna upp massor med ”synliga” byggprojekt i Mölndal, Kvarnbyvallen, Mölndals Centrum, Åby Stallbacke med flera. Lägg därtill det vi just nu ruvar på. Forsåkersområdet och en ny kollektivtrafikknutpunkt, något som verkligen har stor betydelse för Mölndals framtid. Vi kan se en helt ny arbetsmarknad med hjälp av ny kollektivtrafik och företagsetableringar på Forsåkersområdet. Vi kan också glädjas åt 8 000 – 10 000 nya medborgare de närmsta 7-8 åren.

Vilken fantastisk utmaning! Det kommer att ställa stora krav på den offentliga sektorn. Bibliotek, skolor, simhallar, teatrar, idrottsplatser, äldreomsorg, förskola, föreningsliv med mera. Det är ju oerhört glädjande och tillfredsställande i det läget att det är vi Socialdemokrater som sätter den politiska dagordningen i staden tillsammans med MP, V och KD. Vi har många duktiga erfarna politiker, vi har också många duktiga unga politiker som bara väntar på att få sätta tänderna i framtiden.

Mitt första politiska uppdrag fick jag 1986, det är 30 år sen. Jag tillhör förmodligen dom rutinerade, men inte dom gamla, i alla fall inte än. Jag kan inte påminna mig att vi någon gång under dessa 30 år haft ett sånt läge som vi har nu. Nu gäller det att vara observant. Bara för att det är ett gyllene läge så innebär det inte att det går av sig självt!

Nu måste vi jobba, men vi kan jobba med roliga saker. Vi har genom verksamhetsutveckling fått ordning på ekonomin. 2015 visar på över 100 miljoner i plusresultat. Med en ordnad ekonomi och förbättrade statsbidrag kan fokus läggas på verksamhetsutveckling och medborgardialog. Kanske det roligaste man kan få vara med om som politiker.

Vi kan vara stolta över det som Majoritet Mölndal åstadkommit hittills, det ger oss kraft att räta på ryggen. Nu måste vi staka ut vägen framåt. Hur ska Forsåker utformas? hur förbättrar vi förskola och skola? Hur stor ska en ny simhall vara? Hur utvecklar vi biblioteken? Hur formar vi framtidens äldreomsorg?

Jag kan räkna upp många områden som vi Socialdemokrater har möjligheten att sätta vår prägel på för att framtiden ska bli trygg och fylld av glädje för medborgarna. Den chansen ska vi ta. Det är både roligt och ansvarsfullt!

Gott så!
PK

Norra Bohusbanan måste rustas upp!

Skriver tillsammans med Leif Blomqvist, ledamot i Västtrafiks styrelse och Åsa Karlsson, Kommunalråd i Munkedal om vikten av att Norra Bohusbanan rustas upp. Texten har varit publicerad bland annat i Bohusläningen

Norra Bohusbanan måste rustas upp!
Med jämna mellanrum har den norra delen av Bohusbanan ifrågasatts. Senast var för drygt tio år sedan, då Banverket gärna såg en nedläggning. Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde då en utredning, som kom fram till att banan behövdes och istället borde utvecklas. Det ledde till att Västtrafik utökade vintertrafiken, från fyra till fem dubbelturer, och hade sju dubbelturer under sommarsäsongen. Så småningom började SJ med framgång att under sommartid köra X2000 till Strömstad.
I samband med utbyggnaden av E6 byggdes en helt ny bana med hög standard norr om Skee. Efter raset på E6 byggdes även en ny järnväg. En upprustning gjordes också av banan under 2014, genom ett samarbete mellan VGR och Trafikverket. Allt detta tydde på att banan var säkrad för framtiden. Men nu har en ny oro uppstått. Trafikverket varslar om problem att upprätthålla standarden och klara upprustningen på flera av länsjärnvägarna.

På staten vilar ett stort ansvar att både utveckla och behålla standarden på de mindre järnvägarna. Detta har VGR och Västtrafik framfört vid många tillfällen. Men VGR har, till skillnad från tidigare landsting, en egen möjlighet att direkt påverka Bohusbanans framtid. I den regionala infrastrukturplanen disponerar regionen årligen cirka 530 miljoner kronor av statliga resurser till bland annat vägar och järnvägar. Fram till 2025 finns 670 miljoner avsedda för länsjärnvägarna och ännu återstår cirka hälften att fördela. Dessutom förfogar VGR genom Västtrafik över den regionala tågtrafiken.

För att driva på utvecklingen bör VGR och Västtrafik påbörja en upprustning mellan Munkedal och Uddevalla och, i enlighet med regionens målbild för tågtrafiken, köra fler tågturer upp till Munkedal. Mellan Munkedal och Uddevalla går det dessutom betydligt snabbare att resa med tåg än med buss. Genom en bättre och upprustad bana borde nästa steg vara att även förmå SJ att köra tåg från Munkedal och norrut. På så sätt kan också invånarna i norra Bohuslän få en bättre tillgänglighet till snabbtåget till Stockholm.

Med ovanstående åtgärder skulle den moderatledda ledningen för Västra Götalandsregionen på ett tydligt sätt visa att man vill satsa på järnväg och på norra delen av Bohusbanan. Vi socialdemokrater tror också att dessa åtgärder ökar möjligheten att staten gör detsamma.

Gott så!

PK

 

 

Tidigare inlägg «