Tillstånd för vattenkraft i Forsåker finns redan!

Här svarar jag på den insändare som Gerhard Bengtsson (M) har i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft i Forsåker!

Det verkar, trots den gedigna utbildning Gerhard Bengtsson (M) har, som att han inte vill förstå hur Mölndala Fastighets AB ser på småskalig vattenkraft i Forsåker? Gör här ytterligare försök att förklara!

För att Forsåkersområdet ska kunna byggas måste vi skapa ett säkerhetssystem för vattnet genom två s.k. bypassrör. Detta är nödvändigt för att kunna reglera att vattnet flyter stilla genom området. Det är ur ett av dessa rör, som vi ändå måste bygga, som man kommer att plocka ut vattenkraften.

Det är inte Mölndala Fastighets AB, eller Mölndals stad, som ska bygga vattenkraften, det är ett av bolagen i konsortiet, Trollängen AB, som på flera ställen i Sverige har byggt småskalig vattenkraft och driftat den. Dom har hållit på i närmre 30 år och är kunniga på detta område. Det är också Trollängen AB som tar den ekonomiska risken, eller möjligheten, med detta projekt.

När det gäller tillståndsgivning, så är det inte kommunfullmäktige eller Miljönämnden i Mölndal som sköter detta, utan det är Mark- och Miljödomstolen. Och faktum är att det redan finns tillstånd för detta, och har funnits i många år. Ett tillstånd som fortfarande gäller.

Att använda sig av småskalig vattenkraft stämmer också överens med den vision Mölndals stads kommunfullmäktige antagit för Forsåkersområdet, inte minst för att markera den industrihistoria som finns i området.

1896 installerades det 2 Francisturbiner, i det på den tiden nya turbinhuset, nu mer än 120 år senare är tanken att Trollängen AB ska installera 2 moderna Francisturbiner i samma turbinhus för att utvinna energi till området. Detta tycker både jag och styrelsen för Mölndals Fastighets AB är bra. Speciellt när detta inte påverkar områdets byggnation i övrigt och när vi dessutom har ett bolag i konsortiets som är experter på detta.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

Du har både fel och är oförskämd Gerhard Bengtsson (M)

Insändaren handlar om den ide som Mölndala har, tillsammans med konsortiet, om att utvinna småskalig vattenkraft i forsen. Energi som till viss del kan omsättas till el för området. Det är inte projektledarna som står för den iden, det är hela styrelsen i Mölndala, inklusive ett av företagen i konsortiet, Trollängen, som jobbat mycket med just småskalig vattenkraft.

En av Forsåkers bärande visioner är att vara en kraftkälla, ett område som pulserar runt Mölndalsån. I den visionen, som kommunfullmäktige antagit, så passar småskalig vattenkraft väldigt bra. Historiskt sett så har kraft utvunnits ur forsen i hundratals år, inte minst på kvarnarnas tid. Att inte se detta och förstå vilken möjlighet det är, och hur naturligt det skulle passa in i området, är märkligt. Det har ju dessutom en pedagogisk effekt att ta vara på den kraft som rinner rakt igenom området istället för att låta den gå förlorad.

Jag ska ge Gerhard rätt på en punkt. Om det är så att de förändrade vattendirektiven gör det omöjligt för oss att få tillstånd till att driva vattenkraft, då kommer vi naturligtvis inte att kunna göra det. I övrigt bryr jag mig inte om vad Gerhard Bengtsson (M) tycker. Jag tänker jobba vidare, tillsammans med styrelsen och konsortiet, för att utvinna småskalig vattenkraft ur forsen och använda den till att försörja delar av området med el!

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

Läs insändaren från Gerhard Bengtsson här!

 

Vi ska gemensamt förbättra lärarnas arbetsmiljö!

Jag delar Angelica Molanders, Lärarförbundet, uppfattning om att vi borde ha flera behöriga lärare i Mölndal. Nu är Mölndal inte unikt, utan problemet med obehöriga lärare delas av många kommuner i Sverige, det är mer eller mindre ett nationellt problem. Vi har fortfarande nära 90% behöriga lärare i Mölndal. Det betyder dock inte att vi inte ska försöka göra något åt det på lokal nivå.

Vi har ju gemensamt startat med att försöka identifiera varför det är så många lärare i Mölndal som känner att dom inte har tid för återhämtning i sitt jobb. Jag hoppas verkligen att vi kan få svar på den frågan. Det är ett litet steg på väg mot bättre arbetsmiljö i skolan.
Vi kommer behöva identifiera fler möjligheter till att förbättra arbetsmiljön. För mig är det viktigt att vi gör det tillsammans, så vi delar samma bild av vad som är problemet, och samma bild av vad som är rätt åtgärd. I det arbetet är även stadens HR avdelning en viktig aktör.

Låt oss med gemensamma ansträngningar gå vidare med det arbetet som påbörjas. Jag är övertygad om att bäst resultat nås om vi gör det tillsammans.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande i skolnämnden

Här kan ni läsa Angelicas insändare i Mölndals-Posten

Liberaler som slickar på sina fingrar!

Frågan är om inte Liberalerna är Mölndals mest populistiska parti? Nu senast handlade det om att man säger nej till ny politisk organisation utan att frågan ens är färdigutredd. Jag vill direkt nu, innan jag går vidare klargöra att Socialdemokraterna kommer att ta ställning till frågan när utredningen är helt klar, när vi kan se vilka konsekvenser det kan få, såväl positiva som negativa.

Jag tror att Liberalernas snabba ställningstagande beror på Mölndals-Posten artiklar i frågan med fokus på att Mölndal kan få ytterligare två kommunalråd. Detta har mötts av några inlägg, både på tidningens insändarsida och på Facebook, och man kan säga att det bildats en liten opinion mot detta.

Snabbt ser vi Liberaler slicka på sina fingrar och sticka upp dom i luften. På kortare tid än en väderkvarn snurrar ett varv är Liberalerna ute och tar avstånd från detta och säger sig istället vilja värna skolan? En märklig jämförelse, eftersom skolan som är en fråga som alla partier i Mölndal säger sig värna. En verksamhet där dessutom Majoritet Mölndal lagt mer resurser på än Liberalerna någonsin lyckades få igenom under sin tid inom Alliansmajoriteten.

Nåväl, nu till det som är lite mer intressant. När utkastet om en ny politisk organisation lämnade Arbetsgivar- och Organisationsutskottet den 7 februari så ställde sig samtliga ledamöter bakom den. Förslaget skickades till Kommunstyrelsen för utredning och konsekvensbeskrivning. Bakom detta förslag står även Liberalernas ledamot, Glenn Grimhage, som sitter i utskottet. Han hade ingen avvikande åsikt i frågan. Han ville dessutom utöka de politiska uppdragen med ytterligare ett presidieuppdrag, en andre vice ordförande, i de större nämnderna. Ett förslag som inte vann gehör hos utskottets majoritet.

Märk väl att i detta ögonblick så framkom det inte med ett ord från Liberalernas ledamot att han inte ville lämna ett förslag till Kommunstyrelsen som innehöll ytterligare två kommunalråd!

Antingen så agerar varje Liberal politiker på helt egen hand, eller så har man så dålig kännedom om sitt partis ”poppispolitik”, att man snubblar på sina egna fötter mindre än två veckor från det att man tycker det är okej att utreda frågan om att ge Mölndal ytterligare två kommunalråd?

Jag vet inte vilket av det som är mest troligt, men det är uppenbart att populismen är så förhärskande hos Liberalerna att man inte ens vågar avvakta en utredning och konsekvensbeskrivning innan man tar ställning. Det ska bli intressant att se om Liberalerna överhuvudtaget kommer att delta i ett beslut om en framtida politisk organisation i Mölndal?

Gott Så!
PK

Tidigare inlägg «