Någon annanstans

Läste lokaltidningen Mölndals-Posten idag. Jag konstaterar att vi måste hitta platsen Någon Annanstans. Jag vet inte var den ligger, men uppdraget att finna den borde ges omedelbart. I Tidningen finns flera personer som vill att saker ska ligga Någon Annanstans. Bostäder för nyanlända, hundrastplatser, nya centrumbyggnader…Allt detta borde ligga Någon Annanstans! Låt oss finna den tillsammans så löser vi många problem och mycken frustration.

Gott så!

PK

Regionala välfärdssatsningar möjliga tack vare den S-ledda regeringen

Det är ju alltid trevligt när ens Socialdemokratiska kollegor i Regionstyrelsen skickar ut såna här pressmeddelanden:

– Det är tveklöst att det gör skillnad vem som styr i Rosenbad. Efter åtta år med en allianspolitik för välbärgade har vi nu en S-ledd regering som sätter välfärden främst.

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) med anledning av dagens beslut i HSS om fördelning av de riktade statsbidragen. Det handlar bland annat om pengar till fler anställda, satsningar på kvinnors hälsa och ekonomiskt stöd för vården av flyktingar.

Den S-ledda regeringens satsningar innebär för Västra Götalandsregionen:

  • 60 miljoner kronor 2015, nästan 84 miljoner kronor i år och i storleksordningen 80-90 miljoner kronor årligen fram till 2019, för att stärka förlossningsvården och öka antalet anställda där
  • 22 miljoner årligen fram till 2019 i en särskild satsning på kvinnors hälsa, samt förstärka vården för kvinnor med kroniska sjukdomar
  • 190 miljoner kronor 2017 för flyktingmottagande, varav drygt 135 miljoner ska användas för att stärka sjukvården.Därutöver tillkommer regionens del av välfärdsmiljarderna, som 2017 ger Västra Götalandsregionen 376 miljoner kronor.

    – De här nya pengarna ger utrymme för viktiga satsningar för såväl patienterna som personalen i regionen. Men det är viktigt att de används klokt och kommer verksamheterna till del – hittills har den moderatledda majoriteten valt att lägga merparten av pengarna i en kassakista i residenset i Vänersborg och inte fördela dem ut lokalt. De här pengarna kommer givetvis inte för att allianspartierna, stödda av MP, i Västra Götalandsregionen ska kunna uppvisa ett bra ekonomiskt resultat, säger Jim Aleberg (S).

    Men dagens möte med HSS innehöll också oroande signaler: beslutet att trots alla varningssignaler fortsätta att driva frågan om att göra en vårdmarknad av mödrahälsovården.

    – Det är illa, att samtidigt som regeringen satsar stora pengar på förstärka kvinno- och förlossningsvården vill den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen lägga resurser på att slå sönder den. Det är fullkomligt obegripligt att de ser sina egna ideologiska drömmar som viktigare än hälsan för gravida kvinnor och deras ofödda barn, säger Jim Aleberg (S), som tillsammans med sina partikamrater reserverade sig mot beslutet.

Kaj Johansson till minne

Kaj var främst aktiv inom Socialdemokraterna, men det är många andra föreningar som har fått ta del av Kajs engagemang genom åren. Unga Örnar, SSU och Verdandi är några av organisationerna inom arbetarrörelsen, men även föreningar som HSB och Mölndals Hembygdsförening har haft förmånen att ha Kaj som aktiv. Men det var politiken som han brann för och gav stor energi och tid till.Kaj startade sitt aktiva engagemang i SSU här i Mölndal. Efter några kortare utflykter till Uppsala och Skövde så var Kaj tillbaka i Mölndal och Socialdemokraterna med full kraft i mitten på 80-talet.

Vi är många som har jobbat nära tillsammans med Kaj genom åren. Jag minns speciellt tiden när Kaj var Arbetarekommunens ordförande, mellan åren 1990 – 2006, och jag hade förmånen att få jobba nära honom. Hans envetna, envisa engagemang, hans stora glädje, smittade av sig på oss som var i hans närhet. Han var outtröttlig när det gällde att ställa upp för partiet och kämpa för solidaritet och rättvisa. Han hade en förmåga att ta på sig uppgifter, både stora och små, och lösa dom, på ibland dom mest makalösa sätt.
Det kändes ofta som att partiet och kamraterna i vår organisation alltid kom i första hand. En framträdande egenskap hos Kaj var hans enorma envishet. Jag brukade säga att ”du är envis som en röd gris” till honom, och då skrattade han bara och sa att det måste man vara om man vill komma nånvart med det man gör.

Förutom i rent politiska frågor så var Kaj var en av dom mest tongivande när det gällde att driva frågan om nya distriktsindelningen för Socialdemokraterna. Han engagerade sig också i att vi skulle ha en Socialdemokratisk tidning i Göteborgsområdet. Distriktsindelningen tog över 12 år! Vem som helst skulle tröttna eller lacka ur efter halva tiden. Men inte Kaj! Nu har vi tidningen Ny Tid, Göteborgsområdet, och partidistrikten har fått nya gränser. Bättre och effektivare. Ett gott bevis på han envishet och engagemang.

Under den tid som Kaj var ordförande för Socialdemokraterna i Mölndal så talades vi vid i stort sett varje kväll. Vi pratade om hur partiets verksamhet skulle förbättras. Vi provade tankar och ideér på varandra. Det blev stundtals rena ”partiterapin” i dom där samtalen. Det har vi skrattat åt många gånger. Självklart pratade vi om svåra och tunga saker också, och det var alltid Kaj som kom med uppmuntrande ord och knuffade ”kärran” framåt.
Kaj var kanske inte den stora politiska agitatorn som stod i talarstolar och på scener, men han var de små samtalens mästare. Överallt och när som helst så kunde man se Kaj stående eller sittande i samtal med någon. Det kunde vara vem som helst. Han hade tid för alla, tid att lyssna. Tid att ge kloka råd, och fram för allt tid att prata om det han älskade – politik!

Vi är många som kommer att sakna Kaj och hans enorma engagemang, hans iver att komma framåt och hans bullrande skratt.
Jag har många gånger tänkt på en rad ur Dan Andersson ”Heldagskväll i timmerkojan” som passar så bra in på Kaj.
”Och Vargfors-Fredrik, du skrattande man, som vill alla uslingar väl”
Precis sån var Kaj, en glad skrattande man som ville alla väl! Jag kommer att minnas honom som en fantastisk människa och fin kamrat!
Nu har Kajs röst tystnat, samtalen med honom är över. Jag är tacksam och lyckliga att Kaj var engagerad i samma rörelse som jag och att jag fick ha honom som vän under den tid han fanns här ibland oss. Jag har många ljusa minnen att bevara i mitt hjärta!

Kaj Johansson blev 77 år och sörjs närmast av hustru två barn och barnbarn.

Det är tomt i den lådan, Krakowski (L)

I Mölndals-Posten har Margareta Krakowski (L) en insändare med rubriken ”Lägg inte skulden på Alliansen”. Hon anser att den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Mölndal, kallad Majoritet Mölndal, inte ska skuldbelägga Alliansen för att inget har hänt när det gäller byggandet av nya äldreboenden? Krakowski skriver att taktiken nu verkar vara går det bra så är det Majoritet Mölndals förtjänst, går det sämre så är det Alliansens.

Jag tycker att Krakowski (L) ska lugna ner sig lite och titta i sin backspegel. Det är faktiskt så att inget hände under Alliansens tid när det gäller byggnation av nytt äldreboende. Hade nåt hänt så hade väl ett nytt äldreboende varit påbörjat idag. Men så är det inte.

Istället så viftar Krakowski med LOV och entreprenadflaggan och hävdar som vanligt att det alltid är bättre om någon annan än kommunen utför verksamheten. Hon påstår också att det är Alliansen konstruktiva bidrag till lösning på problemet.

Krakowski (L) får förlåta mig men jag kan inte se det konstruktiva i att låta någon annan lösa ett problem som man själv måste, och ska, ansvara för. Det är alltid bättre att lösa det själv och ta ansvar för lösningen.

Majoritet Mölndal hävdar inte att alla goda saker är deras förtjänst, det finns många goda beslut både under förra mandatperioden och även dessförinnan. Men faktum är att beslut om att bygga något äldreboende under förra mandatperioden när Alliansen styrde existerar inte.

Så hur Margareta Krakowski (L) än vänder och vrider på det så är det tomt i den lådan!

Gott så!
PK

Tidigare inlägg «